Polityka

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność Użytkowników odwiedzających serwis internetowy INNOW i dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zagwarantować poufność przetwarzania danych osobowych, w których posiadanie weszliśmy.
W czasie korzystania z serwisu INNOW możecie być Państwo proszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Zawsze jest to związane albo z wyrażoną przez Państwa chęcią utworzenia konta do realizacji zamówień (zalogowaniem się do niego), lub wnioskiem do zapisania się do Newslettera, etc.

Konto sklepowe

Aby złożyć zamówienie poprzez serwis INNOW należy założyć tzw. “konto do realizacji zamówień”. Jest to konto, do którego przypisywane będą wszystkie Państwa zamówienia. Dzięki temu żadne z nich się nie zgubi, a my będziemy mogli bezpiecznie wysłać przesyłkę.
Wszystkie podane w czasie rejestracji informacje są bezpieczne, pozostają w bazie danych INNOW. Nie mają do niej dostępu osoby niepowołane. INNOW nie przekazuje danych osobom trzecim, nie wykorzystuje ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze realizacją zamówień lub wysyłaniem newslettera.
W momencie zakładania konta do realizacji zamówień będziemy prosić o podanie
a) imienia i nazwiska oraz pełnego adresu – wykorzystywanego później do wystawiania faktur
b) adresu e-mail – jest to niezbędne do realizacji zamówień w serwisie INNOW. Na ten adres wysyłamy wszystkie informacje związane z zamówieniem, w tym prośbę o jego potwierdzenie, etc.
c) numeru telefonu – pozwala nam jak najszybciej skontaktować się z Klientem z w razie problemów z realizacją zamówienia.
d) loginu – jest to słowo, które Klient wybiera samodzielnie. Login jest niezbędny, jest (razem z hasłem) podstawą założenia konta do realizacji zamówień. Login i hasło pozwalają dostać się Klientowi do swojego, utworzonego wcześniej, konta i bez przeszkód składać zamówienia. W momencie tworzenia konta, Klient sam podaje login, którym będzie posługiwać się później.
e) hasła – którym jest ciąg znaków, które Klient wybierasz samodzielnie. Razem z wymyślonym przez siebie loginem dają Klientowi dostęp do jego konta zamówieniowego. W momencie tworzenia konta, Klient sam podaje hasło, które będzie później wpisywać.
Wszystkie podane przez siebie informacje Klient może w każdej chwili zmienić lub usunąć poprzez zalogowanie się na swoje konto zamówieniowe.

Składanie zamówień w serwisie INNOW

Złożenie zamówienia wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Wszystkie pola są obowiązkowe. Podane dane zostaną wykorzystane do wystawienia faktury i innych dokumentów oraz do dostarczenia zamówionych wyrobów.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, innych materiałów związanych z serwisem INNOW są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane i nie podlegają ochronie.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis INNOW wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe z informacjami dotyczącymi zachowania użytkownika na stronie, wysyłane do komputera internauty w celu umożliwienia funkcjonowania strony w sposób prawidłowy, a także do celów marketingowych i analitycznych.

Przykładem wykorzystania cookies na stronie INNOW może być “zapamiętaj moje hasło” – opcja likwidująca konieczność logowania się do serwisu zarejestrowanego użytkownika przy każdej wizycie.
Warunkiem działania cookies jest ich dobrowolna, czytelna akceptacja przez przeglądarkę, poprzez naciśnięcie przycisku „Rozumiem” przy informacji o plikach cookies, wyświetlanej podczas pierwszej wizyty na stronie i nie usuwanie ich z dysku. W przypadku chęci zmiany ustawień związanych z plikami cookies, należy dokonać jej w ustawieniach używanej przeglądarki.
Pliki cookies można podzielić ze względu na ich trwałość na: pliki cookies sesyjne (umożliwiające korzystanie ze strony podczas jednej sesji, usuwane po zakończeniu sesji) i pliki cookies trwałe (przechowywane po zakończeniu sesji) oraz ze względu na ich pochodzenie na: pliki cookies własne (umieszczane bezpośrednio przez stronę INNOW) i pliki cookies zewnętrzne (umieszczane przez podmiot trzeci, z którego usług korzysta strona INNOW).
Na stronie INNOW mogą znajdować się linki do innych stron. Stosowanie zewnętrznych plików cookies przez inne podmioty nie zależy od administratora i jest opisane w Polityce prywatności danego podmiotu.
Na stronie INNOW stosuje się pliki cookies powiązane z:
– Google Analytics, w celu analizy zachowania i gromadzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony przez użytkowników,
– platformą WordPress, w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności koszyka oraz prawidłowego wyświetlania strony,
– identyfikacją sesji użytkownika.

Usunięcie konta zamówieniowego

Każdy z użytkowników, który założył konto, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.
Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze Klientów

Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) są dziełem tych osób, za które te osoby ponoszą wyłączną odpowiedzialność prawną. W zakresie ich dowolnego wykorzystania, stają się własnością firmy INNOW i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej formie do promocji sklepu, firmy INNOW lub produktów znajdujących się na stronie.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów a nie innych osób.

Akceptacja zasad

Przeglądając, robiąc zakupy lub wypowiadając się w ramach serwisu INNOW akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

INNOW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę przekazującą swoje dane lub wykorzystującą treści zawarte na witrynie INNOW, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 RODO)

Przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu danych osobowych, ponieważ Parlament Europejski wprowadził Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie jako RODO. Rozporządzenie to stosowne jest w Polsce od 25 maja 2018 roku.

My, czyli firma INNOW, polski producent mebli medycznych, z którego oferty Państwo korzystają, poprzez dokonanie wpisu swoich danych na naszej stronie, bądź dokonanie zakupu oferowanych przez nas urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych.

Ty, czyli Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji. Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia przejrzystości tekstu, prosimy w tym względzie o wyrozumiałość.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ustrońskiej 8 (dalej „My”, „Innow” albo „Spółka”), operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.innow.pl (dalej „innow.pl”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas maila na adres: RODO@innow.pl, lub na adres pocztowy: INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w firmie INNOW.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez INNOW?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • realizacji obowiązków ogólnych związanych z dostarczonym wyrobem medycznym, wystawioną fakturą, innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów regulujących obrót wyrobami, w tym w szczególności wyrobami medycznymi;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z usług oferowanych przez firmę INNOW oraz serwis innow.pl, w tym składania zamówień;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, zamówień i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, także z innymi dostawcami produktów oferowanych przez INNOW, w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy INNOW i wyraźnie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z rozporządzeniem), którymi są:

 • prowadzenie badań i analiz innow.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi handlowemu i obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu i dostosowywania wyrobów, ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc z Tobą zawrzeć i wykonać umowę (wykonać zamówienie i wystawić fakturę), a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko,
 • adres e-mail, telefon,
 • kraj, adres (numer domu, itd), kod pocztowy, miasto,
 • w pewnych przypadkach numer PESEL, numer NIP.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług/wyrobów dostarczanych przez INNOW.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki INNOW w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo INNOW do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz poprzez złożenie zamówienia do INNOW, na innow.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi transportowe, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników innow.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na innow.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA lub równoważny, do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

za zgodą Klienta, przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody, nie krócej niż wynika to z obowiązków prawnych nałożonych na przetwarzającego.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetworzone oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa INNOW do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres uzasadniony zawartą umową sprzedaży lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma INNOW zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez innow.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do analiz statystycznych, zarządzania prowadzonymi kampaniami i działaniami optymalizującymi, oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w zakresie oferowanych przez INNOW wyrobów, produktów i usług.

Informacje końcowe

Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, w szczególności prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych, etc, etc możesz realizować od 25 maja 2018 roku, czyli od rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia na zasadach określonych Rozporządzeniem oraz zgodnych z innymi przepisami prawa.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga żadnego Twojego działania.

Copyright © 2017 - 2024 INNOW. Realizacja MobileTry

Twój koszyk Produkt usunięty Cofnij
 • Brak produktów w koszyku.
Przejdź do paska narzędzi