O firmie

Referencje klientów instytucjonalnychSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła stół do transportu chorych S405DEVO.
Odnotowano przyjęcie wolnego od wad towaru (…), spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków zamówienia.

Pieczątka, odręczny podpis Odbierającego
dnia: 22.02.2024


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Czarnków

ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków

 

ZZOZ Czarnków informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej siedziby kozetkę rehabilitacyjną podnoszoną hydraulicznie S412H.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

Pieczątka, odręczny podpis Odbierającego
dnia: 19.02.2024


Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
im.dr.Romana Ostrzyckiego
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na osiem sztuk Foteli rehabilitacyjnych F301KL H EVO [koła zwrotne/odchylane siedzisko].

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzam odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia.

Pieczątka, odręczny podpis Odbierającego
dnia: 17.01.2024


Spółdzielnia Inwalidów “Tęcza” ZPCH
ul, Lotnicza 2A
99-100 Łęczyca

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na wózek transportowo kąpielowy C213EVOAT.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzam odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia.

 

Odręczny podpis Odbierającego
dnia: 06.12.2023


Infirmeria przy klasztorze oo OFM

Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów)
Prowincja Wniebowzięcia NMP

ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice – Panewniki

Opinia wydana na podstawie eksploatacji wyrobu w warunkach klinicznych przeprowadzono w jednostce:

PROTOKÓŁ WALIDACJI WYROBU – OPINIE O WYROBIE

dotycząca:

nazwa wyrobu (typ, model): STP 405 EVO / STP 405 D EVO

Producent i dystrybutor: INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice

Przedmiot badań został przekazany przez producenta, który zapewnił również dostęp do danych technicznych. Zastosowane procedury badawcze były zgodne z charakterem i rodzajem badanych wyrobów. Sprawdzone zostały właściwości wyrobów, włączając te dotyczące bezpieczeństwa i parametrów wyrobu oraz jego oddziaływania na pacjentów.

Na podstawie kilkumiesięcznej eksploatacji, prowadzonej w warunkach klinicznych, w normalnych warunkach użytkowych, stwierdzono, że

stół zabiegowy INNOW, Typ: STP 405D EVO

produkcji firmy

INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice

Treść przekazana przez użytkownika:

Użycie stołu pozwala na przeprowadzanie procedur medycznych w przewidzianym zakresie.

Stwierdzono zgodność parametrów osiąganych przez w/w wyroby z parametrami działania przewidzianymi przez producenta. Podczas normalnej eksploatacji nie stwierdzono niepożądanych skutków ubocznych.

Podczas 14 dniowej obserwacji, praca przedmiotowego urządzenia była niezawodna, nie zaobserwowano żadnej usterki. Materiał odznacza się wystarczającą trwałością. Obsługa stołu jest prosta i nieskomplikowana.

Badanie przeprowadził o. Konrad OFM w Panewnikach
dnia: 15.11.2023


Szpital Św. Róży Sp. z o.o.
ul. Skotnicka 230A
03-394 Kraków

Szpital Św. Róży Sp. z o.o. informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki wózek transportowo-kąpielowy o stałej wysokosci C212.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

 

Odręczny podpis Odbierającego
dnia: 12.09.2023


UROVITA Sp. z o.o.

ul, Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
NIP: 634-24-57-154

Informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stoły rehabilitacyjne elektryczne S412E sztuk 10 oraz wózki do transportu chorych S405DEVOAT sztuk 3.
Firma sumiennie i z należytą starannością zrealizowała zamówienie oraz dostawę.

 

Odręczny podpis Odbierającego
dnia: 18.08.2023


MEDCOMPLEX Sp, z o.o.
ul, Mełgiewska 9F/4
20-209 Lublin

 

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na wózek transportowo kąpielowy C213EVO oraz urządzenie rolkowe Rol-inn.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzam odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia.

 

Odręczny podpis Odbierającego
dnia: 23.07.2023


G.Stecko, J.Miedziun, M.Filipowicz, E.Szymańska S.C.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medycyna Rodzinna
ul. Olimpijska 8
05-600 Grójec

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki 1dwa fotele zabiegowe FZ02.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

 

Odręczny podpis Odbierającego
dnia: 28.06.2023


Centrum Medyczne Tommed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ośrodek Diagnostyki Spółka komandytowa
ul. Aleksandra Fredry 22
40-662 Katowice

 

Informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stół rehabilitacyjny elektryczne S412E.
Firma sumiennie i z należytą starannością zrealizowała zamówienie oraz dostawę.

 

odręczny podpis Odbierającego
dnia: 24.05.2023


Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul.Gen. R. Traugutta 57l59,50,4L7 Wrocław
oddział w Łodzi
ul. Kosynierów Gdyńskich 61
93-357 Łódż

 

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na trzy fotele zabiegowe FZ-02.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad

i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

pieczęć oraz odręczny podpis
dnia: 11.04.2023


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

ZOZ informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stół rehabilitacyjny elektryczne S412E FIKUS.
Firma sumiennie i z należytą starannością zrealizowała zamówienie oraz dostawę.

 

odręczny podpis Odbierającego: Andrzej D.
dnia: 22.03.2023


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Czarnożyłach

ul.Czarnożyły 131

98-310 Czarnożyły

 

SPZOZ informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stoły rehabilitacyjne elektryczne S412E cztery sztuki.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

 

odręczny podpis Odbierającego: pieczęć nazwisko nieczytelne
dnia: 10.02.2023


SPZOZ
ul.Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

SPZOZ Ostrów Mazowiecka w grudniu 2022 r. zakupiła  wózek transportowo kąpielowy C213EVO. Zarówno przyjęcie zamówienia, jak i dostawa przedmiotu zamówienia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny.

 

 

Odbierający: Monika E.
dnia: 08.12.2022


VERSAMED Sp. z o.o.
ul. Przędzalniana 14/1
15-688 Białystok

 

Versamed Sp. z o.o. potwierdza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej siedziby trzy wózko-wanieny z elektryczną regulacją wysokości   C213EEVO.
Odnotowano przyjęcie wolnego od wad towaru (…), spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków zamówienia.

 

Odbierający: Paweł R.
dnia: 18.11.2022


DLC Łukasz Ciesielski
ul. Przasnyska nr 2 lok.77
01-756 Warszawa

Firma DLC informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej siedziby dwie kozetki rehabilitacyjne podnoszone elektrycznie S412E
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

odręczny podpis Zamawiającego: mgr Mariusz K.
dnia: 22.11.2022


Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z/s w Kup
ul, Karola Miarki 14
46-082 Kup

We wrześniu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła naszego Centrum Medycznego zamówienie na wózek do transportu zwłok WDZ-01.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

Stobrawskie Centrum Medyczne

odręczny podpis Zamawiającego: Andrzej K.
dnia: 08.09.2022


Instyut Zdrowia MEDICALL Sp. z o.o. S.k.Al.Wyzwolenia 10/9
42-224 Częstochowa

 

Instyut Zdrowia MEDICALL informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stoły rehabilitacyjne elektryczne sztuk dziewięć.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

 

odręczny podpis Odbierającego: Zbigniew nazwisko nieczytelne
dnia: 11.07.2022


CF Medica Sp. z o.o.
ul.Dygasińskiego 2d
30-820 Kraków

 

CF Medica informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej siedziby stół zabiegowy wielofunkcyjny ZW100 .
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

 

odręczny podpis Odbierającego: Klaudia S.
dnia: 26.06.2022


Poradnia Flebologiczna Joanna Borecka-Sobczak
ul. Partyzantów 27
80-254 Gdańsk

 

Poradnia Flebologiczna Joanna Borecka-Sobczak informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stół zabiegowy uniwersalny FZ02FINNAT.

Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

 

odręczny podpis Odbierającego: dr B.-S.
dnia: 25.05.2022


 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

ul.Szpitalna 16

98-300 Wieluń

 

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na dwa stoły do transportu chorych S405DEVO.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad

i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

odręczny podpis: Ryszard K.
dnia: 25.04.2022


NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o.

ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

 

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do Szpitala w Słubicach wózek transportowo kąpielowy C213EVO oraz stół do transportu chorych S405DEVO.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

Szpital w Słubicach

odręczny podpis odbierającego: Piotr M.
dnia: 12.04.2022


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na C213EEVOAT Wózek transportowo-kąpielowy elektryczny z funkcją Anty/Trendelenburga.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

Centrum Stomatologiczne

odręczny podpis odbierającego: mgr Dorota G.
dnia: 31.03.2022


Zakład Opieki Zdrowotnej “BAS-MED” Spółka Jawna Lekarzy Medycyny:
Anna Piecuch-Pawłowska i Maria Orchel
Katarzyna Kopka
Węgierska 21a
38-300 Gorlice
… stoliczek dotarł, Panie Pielęgniarki bardzo zadowolone. (stolik oddziałowy WST-03)
mail data: 15.03.2022
Katarzyna K.

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul.Floriana Ceynowy 7

83-300 Kartuzy

W kwietniu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła stoły do przewijania niemowląt 8 sztuk.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

Powiatowe Centrum Zdrowia

odręczny podpis Zamawiającego: Kamil F.
dnia: 11.03.2022


Ośrodka MEDUZA
ul. Rozewska  7
84-104 Jastrzębiej Górze
Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła wózek transportowo kąpielowy C212.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

odręczny podpis Odbierającego: Katarzyna H.

dnia: 11.03.2022


SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im.
Norberta Barlickiego w Łodzi
ul. Kopcińskiego22
90-153 Łódź

 

W marcu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła dla SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny zamówienie na FZO1EU Fotel zabiegowy.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

Magazyn Szpitala

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

odręczny podpis Zamawiającego (nieczytelny)
dnia: 11.03.2022


Stanisław Niewiński NZOZ Centrum Stomatologiczne – Przychodnia
ul. Sienkiewicza 54
08-110 Siedlce

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na FZ02FINNAT stół zabiegowy, SCH100 stolik chirurgiczny, OMW100 stojak na odpady oraz TMSZ01N stolik zabiegowy.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

Centrum Stomatologiczne

odręczny podpis Zamawiającego: Stanisław N.
dnia: 22.02.2022


Dagmara Nawarra Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej “Sanus”
ul. Płocka 46
09-533 Słubice

 

NZOZ Sanus informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki zamówione wyroby – parawan medyczny zmywalny PQ804 – 8 sztuk, stół rehabilitacyjny kozetka lekarska S406 – 8 sztuk, krzesło do pobierania krwi G677ISO – 1 sztuka oraz fotel ginekologiczny z pozycją Trendelenburga FZ-02 GINN AT- 1 sztuka.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

 

odręczny podpis Odbierającego: Joanna T.-S.
dnia: 21.01.2022


Eskulap Centrum Medyczne w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 20
06-400 Ciechanów

W kwietniu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła naszego Centrum Medycznego zamówienie na stół rehabilitacyjny podnoszony elektrycznie S412E oraz sześć sztuk kozetek S406.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

 

Centrum Medyczne Eskulap

odręczny podpis Zamawiającego: Leszek P.
dnia: 21.01.2022


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń


Firma Innow dostarczyła trzy fotele laryngologiczno - okulistyczne FOL-02.

(…) Mam informację z jednostki, że dotarły wczoraj i bardzo się podobają personelowi – dziękujemy.

 

Katarzyna J.

Dział Zaopatrzenia

(e-mail) Toruń 26.11.2021


Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera

ul. Św. Józefa 53-59

87-100 Toruń
Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła siedem wózko-wanien z elektryczną regulacją wysokości   C213EEVO.
Odnotowano przyjęcie wolnego od wad towaru (…), spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków zamówienia.

Odbierajacy: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

odręczny podpis (nieczytelny)
dnia: 25.11.2021


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

ul.Szpitalna 16 98-300 Wieluń

W listopadzie bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na S405DEVO stół do transportu chorych.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

Magazyn szpitala

odręczny podpis Odbierającego (nieczytelny)
dnia:25.11.2021


Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
ul. Dekerta 1 66-400 Gorzów Wielkopolski

Firma INNOW wykonała zamówienie na dwa stoły rehabilitacyjne elektryczne S432E.  Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i na warunkach określonych   w zamówieniu.

Odbierajacy: odręczny podpis K.
dnia: 20.10.2021


Full-med Sp. z o.o.
ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

FULL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaświadcza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k. wykonała i dostarczyła dla nas wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości C213EVO oraz wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości C213EVOAT z opcją Trendelenburga.

Wyżej wymieniona firma solidnie, rzetelnie i terminowo wywiązała się z umowy.

pieczątka firmowa

podpis odbierającego nieczytelny
dnia: 01.10.2021


Klastmed
ul.Pogodna 50A
20-337 Lublin

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła dla firmy Klastmed zamówienie na S405DEVO stół do transportu chorych oraz STWL33 wózek do rozwożenia leków.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

Magazyn Klastmed

odręczny podpis Zamawiającego: Wojciech N.
dnia: 01.10.2021


MW Medical Sp. z o.o.
ul.Borkowska 27F/75
30-438 Kraków

W październiku bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła do magazynu w Lublinie na ul.Smoluchowskiego 2 zamówienie  – C213EVO wózek transportowo-kąpielowy oraz łatwoślizgi.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie (pisemne potwierdzenie).

(…) nie wiem czy to Państwa wewnętrzny kierowca dostarczał nam dziś dostawę, czy to firma zewnętrzna ale tak miłego kierowcy jeszcze nie spotkałam . Na prawdę , aż miło przyjmować takie dostawy.

Magazyn MW Medical

odręczny podpis Odbierającego: Małgorzata K.
dnia: 01.10.2021


OKULUS PLUS
Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. o.o.
ul, Czerwińskiego 6
40-123 Katowice

Okulus Plus Sp. z o.o. informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki fotel laryngologiczno-okulistyczny FOL-02.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę.

odręczny podpis Odbierającego: S.K.
dnia: 23.09.2021


MEDflow Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 20A
60-179 Poznań

MEDflow Sp. z o.o. potwierdza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła  stół rehabilitacyjny Klepsydra z elektryczną regulacją wysokości S412KLPE
Firma wykonała dostawę z należytą starannością.

Potwierdzam odbiór kompletnego, wolnego od wad towaru oraz należyte wykonanie zamówienia.

MEDflow Sp. z o.o.

odręczny podpis Odbierającego (nieczytelny)

dnia: 20.09.2021


Orto-Reha-Medica
ul.Konwaliowa 4/8, 62-600 Koło

Orto-Recha-Medica w Kole potwierdza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła naszego magazynu C213EVO – wózek transportowo-kąpielowy.
Odnotowano przyjęcie wolnego od wad towaru (…), spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków zamówienia.

Orto-Reha-Medica

Odbierajacy: odręczny podpis Grzegorz S.
dnia: 10.09.2021


Zespół Opieki Zdrowotnej
ul.Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim

We wrześniu  bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła do magazynu  zamówienie – BBU – barierki boczne uniwersalne 20 sztuk.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie (pisemne potwierdzenie).

Magazyn Gospodarczy i Inwestycyjny

odręczny podpis Odbierającego (nieczytelny)
dnia: 10.09.2021


DOM  POMOCY   SPOŁECZNEJ  „DOM KOMBATANTA”

im.  gen.  Mieczysława   Boruty – Spiechowicza

ul. Krucza 17

71-747 Szczecinie

Firma INNOW Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na 3 sztuki wózków transportowo-kąpielowych C213EVOAT do

Realizacja zamówienia była sprawna i terminowa, a dostarczone towary były zgodne z zamówieniem.

odręczny podpis odbierajacego: Benigna B.
dnia: 03.09.2021


Potwierdzam odbiór kompletnego, wolnego od wad towaru (…) spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków zamówienia (…) oraz należyte wykonanie zamówienia (…).

SPZOZ MSWiA, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

III Poziom Szpitala Tymczasowego COVID

podpisano: mgr Jadwiga S.

dnia: 16.04.2021


Klastmed
ul.Pogodna 50A
20-337 Lublin

W kwietniu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła dla firmy Klastmed zamówienie na C213EVO wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulację wysokości.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie. Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad i spełniającego warunki zamówienia towaru zarejestrowano w formie pisemnej.

Magazyn Klastmed

odręczny podpis Zamawiającego (nieczytelny)
dnia: 15.04.2021


L.P.W. “ROMAR”
ul. Kilińskiego 12, 66-400 Środa Wlkp.

Potwierdzam, iż Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. u. Ustrońska 8, 4-763 Katowice należycie wykonała zamówienie i zrealizowała dostawę do SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny ul.Wolska 37,  01-201 Warszawa na:
Wózek transportowo-kąpielowy hydrauliczny C213EVO – 5 sztuk

Zamówienie zostało wykonane należycie, a dostawa przebiegła zgodnie z umową.

Potwierdzenie odbioru kompletnego, wolnego od wad towaru, sporządzono w formie pisemnej.

SPZOZ WSP, ul. Wolska 37, 01-210 Warszawa

odręczny podpis odbierajacego (nieczytelny)
dnia: 15.01.2021


Klastmed
ul.Pogodna 50A
20-337 Lublin

W kwietniu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła do magazynu Klastmed zamówienie – stół zabiegowy wielofunkcyjny ZW100.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie (pisemne potwierdzenie).

Magazyn Klastmed

odręczny podpis Odbierającego (nieczytelny)
dnia: 15.04.2021


ZOZ w Lubartowie

Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła 12 sztuk kozetek S406+/- MONO.
Odnotowano przyjęcie wolnego od wad towaru (…), spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków zamówienia.

SPZOZ, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów

Odbierajacy: odręczny podpis (nieczytelny)
dnia: 29.01.2021


Opolmed w Opolu potwierdza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do TEB Edukacja w Krakowie wózek transportowo-kąpielowy o stałej wysokości C212.
Firma wykonała dostawę z należytą starannością.

Potwierdzam odbiór kompletnego, wolnego od wad towaru (…) oraz należyte wykonanie zamówienia (…).

OPOLMED

Odbierający: Kazimierz G.
dnia: 21.01.2021


Zakład Remontowo – Budowlany GOTEL Paweł Bigos

33-114 Rzuchowa 378

w listopadzie 2020 Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
zrealizowała i dostarczyła dla nas zamówienie na:

C212 – Wózek transportowo-kąpielowy o stałej wysokości 2 szt.,

S406 – Stół rehab.kozetka lekarska 6 szt.,

S440 – Stół do badań niemowląt 4 szt.,

G132Lux – Taboret obrotowy na kółkach z obręczą 1 szt.,

G130Lux Taboret obrotowy na kółkach (chrom) 4 szt,

G133CH – Krzesło-taboret medyczny z oparciem pleców 1 szt.

Realizacja przebiegła fachowo, a dostarczone wyroby nie budziły żadnych zastrzeżeń. Śmiało możemy potwierdzić, że INNOW jest solidnym , wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą.

Paweł B. – Właściciel

dnia: 27.10.2020


 dnia: 15.10.2020

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

Polecamy Państwu produkty firmy INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k

W październiku bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła dla nas zamówienie – wózko-wanna z hydrauliczną regulacją wysokości C213EVO.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie.


 F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Ogrodowa 3 B, 43-300 Bielsko-Biała

Firma Handlowo-Usługowa Euro-Medical Maciej Świda informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w wrześniu bieżącego roku zrealizowała dla nas zamówienie na stół zabiegowy elektryczny FZ-02 FINN. Realizacja przebiegła fachowo i terminowo, a dostarczone wyroby nie budziły zastrzeżeń. Śmiało możemy powiedzieć, że INNOW jest solidnym, wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą.

mgr Maciej S.
dnia: 2020.10.09


Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o.

CEZAL Lublin Sp. z o.o. informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki wózek transportowo-kąpielowy C213 EVO, łatwoślizg Slinn-01 oraz krzesło prysznicowe C228V.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Cezal Sp. z o.o.
dnia: 14.07.2020


Klastmed Grzegorz Żuchnik
ul.Pogodna 50A
20-337 Lublin

Polecamy Państwu produkty firmy INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k

W czerwcu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła dla firmy Klastmed zamówienie – stół zabiegowy wielofunkcyjny ZW100.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie.

Grzegorz Ż.
dnia: 05.06.2020


Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o.

CEZAL Lublin Sp. z o.o. informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki wózek transportowo-kąpielowy C213 EVO, łatwoślizg Slinn-01 oraz krzesło prysznicowe C228V.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Cezal Sp. z o.o.
dnia: 14.07.2020


B.I.T Firma Usługowo-Handlowa
ul. Babiogórska 3, 44-282 Czernica

B.I.T Firma Usługowo-Handlowa informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki podpory uchylne,kątowe, stojakowe, siodełka prysznicowe oraz lustra.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Jerzy B.
dnia: 15.06.2020


Referencja dla produktu G130 – Taboret obrotowy (lekarski) na kółkach od użytkownika Śląskie Laboratoria Analityczne dostępna jest na dole strony, po przejściu na kartę produktu.

26.06.2020


Referencja dla produktu G670 – Krzesło do pobierania krwi od użytkownika Śląskie Laboratoria Analityczne dostępna jest na dole strony, po przejściu na kartę produktu.

26.06.2020


Referencja dla produktu S406 – Stół rehabilitacyjny stały/kozetka wys. 60 cm od użytkownika Śląskie Laboratoria Analityczne dostępna jest na dole strony, po przejściu na kartę produktu.

26.06.2020


Referencja dla produktu T624 ZUCH – Balkonik podłokciowy z podparciem w kształcie podkowy, balkonik ambona od użytkownika PFPU dostępna jest na dole strony, po przejściu na kartę produktu.

24.06.2020


Infogem

Jakość wyrobów ok, obsługa ostatnio coraz lepiej 🙂 w komunikacji i przekazywaniu informacji w zakresie wysyłek do popracowania (…). Ale muszę przyznać, że w ost kilku msc nastąpiła duża poprawa w komunikacji i otrzymywaniu informacji np.dot oferty, ceny czy czasu oczekiwania. W końcu współpraca z innow to nie wyzwanie dla mnie. Szczególnie Pani Małek oraz Pani Chojnacka, najbardziej konkretne i słowne Pracownice jak do tej pory ( a współpracujemy już razem prawie 6 lat ! ) czyli, jak mówią że za ” chwileczkę oddzwonią” tzn. że za chwileczkę dzwonią ..z poprzednimi pracownikami to zawsze był kosmos. Także do poprawy tylko informacja o wysyłce i będzie wszystko Super ! 🙂

Aneta Specjalista ds. obsługi klienta
2020.03.10


agatamns@wp.pl

Jakość dobra, profesjonalna obsługa.

Agata
2020.03.10


K-ortmed Koszalin

Polecam.

Emilia Bednarczyk – referent ds. sprzedaży
2020.03.10


biuro@promedicom.pl

Miła fachowa obsługa, posiadająca bardzo dużą wiedzę techniczną.

Zbigniew L. – właściciel firmy
2020.03.10


L.P.W. “ROMAR” Romar Marciniak

Pierwsza jakość

Romar Marciniak – właściciel firmy
2020.03.10


Mazowiecki Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Miła i profesjonalna obsługa

Helena Przeździecka

2020.03.10


Aestetica Chirurgia Plastyczna Wrocław

Dzień dobry, w dniu dzisiejszym zamówione kozetki zostały dostarczone zgodnie z informacjami.
Bardzo dziękujemy.

Z poważaniem,
Kamila Szumna
Wrocław, 23.10.2019


GEMED ELIAS Sp. J.
ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów

Gemed w Chorzowie informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stół zabiegowy FZ02FINN.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Magdalena Kondera – Kierownik Biura
dnia: 10.09.2019


IPSON Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

IPSON Sp. z o.o. w Warszawie informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki wózek transportowo-kąpielowy C213 EVO.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Natalia Mewa – Prezes Zarządu
dnia: 09.09.2019


F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda
ul. Ogrodowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała

Euro-Medical w Bielsku-Białej informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki wózek transportowo-kąpielowy C213EVOAT. Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Świda Maciej – Właściciel
dnia: 09.09.2019


CEZMED Gabinet Chirurgiczny Cezary Strózik
ul. Jerzego Waszyngtona 28/13, 42-217 Częstochowa

Firma CEZMED Gabinet Chirurgiczny Cezary Strózik informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w kwietniu bieżącego roku zrealizowała dla nas zamówienie na stół zabiegowy wielofunkcyjny – ZW100 z tapicerką w kolorze pomarańczowym (1017). Realizacja przebiegła fachowo i terminowo, a dostarczone wyroby nie budziły żadnych zastrzeżeń.

Śmiało możemy potwierdzić, że INNOW jest solidnym, wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą.

Strózik Cezary
dnia: 30.05.2019


Szpital Murcki Sp. z o.0.
ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice

Szpital Murcki Sp. z o.o. potwierdza, że Spółka INNOW Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8, zrealizowała dla naszego szpitala dostawę fotela zabiegowego FZ-02 z wyposażeniem: podparcie pod rękę wielopozycyjne – 2szt., podnóżek – 1szt. (tapicerka: beż 1044, tapicerka krzesła: beż 1044). Zamówienie zostało zrealizowane w wyłączeniem ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Termin wykonania dostawy: marzec 2019r. Całkowita wartość zamówienia: 4 878,79 zł brutto (w tym fotel: 4813,99 zł brutto oraz koszt transportu: 64,80 zł brutto)

Realizacja wykonanej dostawy nie budziła z naszej strony żadnych zastrzeżeń.

Zaczek Krzysztof
dnia: 29.05.2019


RONOMED Sp.z.o.o. Sp.k.
ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

Z przyjemnością polecamy Państwu produkty firmy INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k

W marcu bieżącego roku firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła dla firmy Ronomed Sp.z.o.o zamówienie- stół rehabilitacyjny S432E.

Zamówienie i dostawa zostały wykonane należycie.

Kunecka Magdalena
dnia: 10.05.2019


Budownictwo Ogólne “Paszkowski” Romuald Paszkowski
ul. Cytrynowa 9, 65-160 Zielona Góra

Budownictwo Ogólne “Paszkowski” informuje, że INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w lutym bieżącego roku zrealizowała dla nas zamówienie na wózek transportowo – kąpielowy C213 ECO.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała i dostarczyła zamawiany wyrób. INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Romuald Paszkowski – Właściciel
dnia: 07.05.2019


L.P.W. “ROMAR” Roman Marciniak
ul. Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wlkp.

Firma INNOW wykonała moje zamówienie na stół do transportu chorych S405 EVO. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i na warunkach okreśnonych w zamówieniu. Wyroby firmy INNOW są bardzo wysokiej jakości i spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Roman Marciniak – właściciel
dnia: 16.04.2019


Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań zaświadcza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (…) zrealizowała zamówienie publiczne na zakup parawanów dla SZOZ nad MiD w Poznaniu (…). Termin realizacji został wykonany zgodnie z zapisami umowy. W/w dostawa była wykonana z należytą starannością, terminowo i zgodnie z warunkami umowy.

mgr inż. Marzena Krzymańska – Z-ca Dyrektora ds. Administracjno-Eksploatacyjnych
dnia: 18.01.2019


Zbigniew Layer PROMEDICOM
Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe
Rynek Podgórski 7, 30-518 Kraków

Firma PROMEDICOM Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer z siedzibą w Krakowie (…) zaświadcza, że w listopadzie 2018 roku Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na dziewięć sztuk wózków ręcznych transportowych T671.
Realizacja określonej dostawy była zgodna z ustalonymi warunkami a pracownicy wykazali się pełnym profesjonalizmem i rzetelnością w zakresie współpracy.
Tym samym potwierdzamy, że INNOW jest solidną, rzetelną i godną polecenia firmą.

mgr inż. Zbigniwe Layer – właściciel
dnia: 15.01.2019


Sprzedaż i Serwis Aparatury Medycznej
Michał Pająk Trade
ul. Bankowa 8/6,  27-200 Starachowice

Michał Pająk Tarde informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. we wrześniu 2018  roku zrealizowała dla nas zamówienie na stół zabiegowy FZ-02 FINN AT wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Realizacja przebiegła fachowo i terminowo, a dostarczone wyroby nie budziły żadnych zastrzeżeń.
Śmiało możemy powiedzieć, że INNOW jest solidnym, wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą.

Michał Pająk
dnia: 10.01.2019


L.P.W. “ROMAR” Roman Marciniak
ul. Kilińskiego 12, 66-400 Środa Wlkp.

Potwierdzam, iż Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. u. Ustrońska 8, 4-763 Katowice należycie wykonała zamówienie i zrealizowała dostawę na:
1. Fotel zabiegowy FZ01 EU – 5 sztuk
2. Kozetka Lekarska S406 EU – 8 sztuk

Data realizacji – październik 2018 r.
Zamówienie zostało wykonane profesjonalnie, a dostawa przebiegła zgodnie z umową. Wartość zamówienia opiewała na kwotę ponad 28.000,00 PLN.

Uważam firmę INNOW za godną polecenia.

Roman Marciniak – Właściciel
dnia: 10.01.2019


Info GEM Mirosław Gryszpiński
ul. Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole

Info GEM Mirosław Gryszpiński zaświadcza, że we wrześniu 2018 roku firma INNOW Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na 3 sztuki wózków transportowo-kąpielowych  o stałej wysokości za łączną kwotę ponad 16 tysięcy złotych.
Realizacja zamówienia była sprawna i terminowa, a dostarczone towary były zgodne z oczekiwaniami.
Tym samym potwierdzamy, że INNOW jest solidną, rzetelną i godną polecenia firmą.

Mirosław Gryszpiński
dnia: 10.01.2019


Full-med Sp. z o.o.
ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin

FULL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaświadcza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k. w październiku wykonała i dostarczyła dla nas Stół zabiegowy z pozycją Trendelenburga i antyTrendelenderga FZ 02 FINN AT wraz z wyposażeniem dodatkowym. Dostawa miała miejsce dnia 24.10.2018 roku i opiewała na kwotę 10.471,68 zł brutto.
Wyżej wymieniona firma solidnie, rzetelnie i terminowo wywiązała się z umowy.
INNOW jest profesjonalnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Jakub Sidorowicz – członek zarządu
dnia: 10.01.2019


MW Medical Sp. z o.o.
ul. Borkowska 27F/75, 30-438 Kraków

MW Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Borkowskiej 27F/75 informuje, iż Firma INNOW  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wywiązała się należycie z dostaw sprzętu medycznego w tym m.in. wózków medycznych, zestawów do nauki przemieszczania pacjentów, kozetek lekarskich, wózków inwalidzkich, krzeseł do pobierania krwi. Potwierdzamy, że w/w firma jest solidnym i godnych polecenia Wykonawcą.

Wioletta Pruchniak – Prezes Zarządu
dnia: 08.01.2019


Pani Moniko, zamówienie dotarło, (…) jest idealnie. Dziękuję.

Rafał P. – specjalista ds. zaopatrzenia


Pani Moniko, chciałem przede wszystkim Pani i Pani Oli podziękować, bo współpracuję mi się z Paniami rewelacyjnie. Dziękuje jeszcze raz za mega profesjonalną współpracę.

Mateusz P. – Przedstawiciel Handlowy


“PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

“Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24; 19-300 Ełk informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości C213 (…)
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż w/w firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

mgr inż. Andrzej Bujnowski – Prezes Zarządu
Janusz Roszkowski – Członek Zarządu
dnia: 31.08.2018


Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki stół zabiegowy FZ 02 FINN AT.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww. firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

lek. med. Jacek Bojdoł – Prezes Zarządu
dnia: 28.08.2018


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne LAB 110 ROBERT GOGOL
ul. H. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne LAB 110 Robert Gogol informuje, że firma INNOW Sp. z o.o. Sp. k. dostarczyła do naszej placówki fotel diagnostyczny.
Firma sumiennie i należyte starannością dokonała dostawy i jest godnym polecenia wykonawcą.

Robert Gogol – Właściciel
dnia: 27.08.2018


Geers Akustyka Słuchu Sp z o.o.
ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź

GEERS Akustyka Słuchu w Łodzi informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła do naszej placówki 5 szt. foteli okulistyczno-laryngologiczny.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww. firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Marcin Ostrowski – Kierownik ds współpracy z lekarzami
dnia: 27.08.27


InfoGEM Mirosław Gryszpiński
ul. Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole

InfoGEM Mirosław Gryszpiński zaświadcza, że w czerwcu br Firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała i dostarczyła zamówienie na siedem sztuk wózków transportowo-kąpielowych za łączną kwotę ponad 30 tys. zł.
Realizacja zamówienia była sprawna i terminowa, a dostarczone towary były zgodne z oczekiwaniami. Tym samym potwierdzamy, że INNOW jest solidną, rzetelną i godną polecenia firmą.


AKSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kościuszki 346a, 40-608 Katowice

AKSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komnadytowa zaświadcza, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice w maju br wykonała i dostarczyła dla nas wózek transportowo-kąpielowy z pozycją Trendelenburga  i antyTrendelenburga C 213 EVO AT. W/w wymieniona firma solidnie, rzetelnie i terminowo  wywiązała się z umowy. INNOW jest profesjonalnym i  godnym polecenia Wykonawcą.

Jacek Kocot – Prezes Zarządu
dnia: 27.06.2018


KJ SERVISS SIA
Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012, Latvija

KJ SERVISS SIA certifies that the INNOW Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.  has notably finished the order for the patient trolley S405. The order was completed on time, reliably and according to the highest standards. We confirm that the company is a honest and recommendable producer.

Aleksejs Ivanovs
dnia: 2018.06.27


Fundacja Unia Bracka
ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

Fundacja „Unia Bracka” informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  w maju bieżącego roku zrealizowała dla nas zamówienie na dwie sztuki foteli okulistyczno-laryngologicznych FOL-02. Realizacja przebiegła fachowo i terminowo, a dostarczone wyroby nie budziły żadnych zastrzeżeń.
Śmiało możemy potwierdzić, że INNOW jest solidnym, wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą.

Przemysław Zawadzki – Prezes Zarządu
Janusz Markowicz – Wiceprezes Zarządu
dnia: 2018.06.26


Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta
ul. Penera 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Biuro handlowe “KINESIS” informuje, że w maju br firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała zamówienie na wózek transportowo-kąpielowy. Realizacja tego zamówienia przebiegła sprawnie, firma INNOW sumiennie i solidnie wywiązała się z umowy, udowadniając, że jest godnym polecenia dostawcą.

Andrzej Boruta
dnia 2018.06.26


Holmed Sp. z o.o.
ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia

Holmed Sp. z o.o. informuje, że firma INNOW półka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dostarczyła fotel rehabilitacyjny TRAPER. Firma solidnie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

mgr Dorota Wentowska – specjalista ds. sprzedaży
dnia: 2018.06.07


F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Ogrodowa 3 B, 43-300 Bielsko-Biała

Firma Handlowo-Usługowa Euro-Medical Maciej Świda informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w kwietniu bieżącego roku zrealizowała dla nas zamówienie (…). Realizacja przebiegła fachowo i terminowo,  a dostarczone wyroby nie budziły zastrzeżeń. Śmiało możemy powiedzieć, że INNOW jest solidnym, wiarygodnym i godnym polecenia dostawcą.

mgr Maciej Świda – właściciel
dnia: 2018.06.04


Specjalistyczna Hurtownia Medyczna
REXOMED Sp.z o.o.
70-780 Szczecin, ul. Mączna 31

Firma Rexomed Sp. z o.o. informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała  zamówienie z dnia 21.02.2018 r. na 3 sztuki wózków transportowo-kąpielowych C212. Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż ww wymieniona firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Alicja Szcześniak
dnia: 2018.03.23


PULSAR-RIGA SIA
Hipokrata 2, Riga, LV-1038

Thank you very much!
The baby table successfully received.

Oksana
dnia: 2018.03.12


Robert Puchalski
Siemianowice Śląskie

(…) Codziennie przyjmujemy minimum 15 osób na masaż (…) co daje ponad 14 000 osób/masaży wykonanych do dnia dzisiejszego. Przy takim użytkowaniu Państwa stołu, nie posiada on żadnych uszkodzeń tapicerki czy wgnieceń, zniekształceń wypełnienia (gąbki) co jest super rekomendacją (…). Zaznaczę, że prowadzimy gabinet masażu leczniczego i rehabilitacji (masaże bardzo mocne z dużym naciskiem, obciążeniem). Przez ostatnie 4 lata nikt nie skarżył się na posiadany stół do masażu.

Robert Puchalski
dnia: 2018.02.15


Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław

Dzień dobry,

Chciałabym serdecznie podziękować za tak szybką realizację zamówienia. Już od dzisiaj parawany te wykorzystywane są na oddziale chirurgii dziecięcej. Mam nadzieję, że to nie ostatnie zamówienie tego typu sprzętu.

Dorota   Korbiel – Kierownik Działu Technicznego
dnia: 2018.02.08


Firma RONOMED Sp. z.o.o Sp. k.
ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

Firma Ronomed Sp. z.o.o Sp.k informuje,  że  że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała zamówienie na 2 sztuki wózków transportowo-kąpielowych. Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż ww. firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Michał Nowak – Prezes Zarządu
dnia: 2018.01.25


Zespół Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała z należytą starannością umowę na dostawę szafy lekarskiej i innych elementów wyposażenia gabinetu pielęgniarskiego w roku szkolnym 2017/2018.
Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż ww. firma jest solidnym i godnym polecenia
Wykonawcą.

mgr Sławomir Wróblewski – dyrektor
dnia: 2018.01.25


Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
ul. Podmiejska – Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp

Zaświadczam, że firma INNOW (…) dokonała dostawy wózka transportowo-kąpielowego (…) do placówki. Realizacja zmówionego sprzętu odbyła się sprawnie, zgodnie z umową i z należytą starannością.  Tym samym polecam INNOW jako solidnego partnera do współpracy.

Barbara Kałużna – Dyrektor
dnia: 2017.12.29


DPS Słoneczne Wzgórze Ryjewo

Witam jesteśmy bardzo zadowoleni z dostawy i sposobu współpracy.

Dobrowolska Arletta
dnia: 2017.11.21


Dom Pomocy Społecznej Więckowice
ul. Słoneczna 3, 32-082 Bolechowice; gmina Zabierzów

Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach w październiku 2017 r. zakupił w Firmie INNOW wózek transportowo kąpielowy. Zarówno przyjęcie zamówienia,  jak i dostawa przedmiotu zamówienia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny. Dom Pomocy Społecznej dziękuje Firmie INNOW za wzorową współpracę przy realizacji naszego zamówienia.

mgr Henryk Sikora – Dyrektor
dnia: 2017.11.21


MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE LAB 110 ROBERT GOGOL
ul. H. Sienkiewicz 110, 15-005 Białystok

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE LAB 110 ROBERT GOGOL, informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k zrealizowała z należyta starannością umowę (…) na dostawę fotela zabiegowego. Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, że ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Robert Gogol
dnia: 2017.07.24


PHU Activ Medica Aldona Rawicka
ul. Smętowska 19, 85-552 Bydgoszcz

PHU Activ Medica Aldona Rawicka, informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zrealizowała z należytą starannością umowę (…) na dostawę wózka transportowo-kąpielowego i stołów do transportu. Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, że ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Aldona Rawicka
dnia: 2017.07.21


Małopolskie Centrum Medyczne s.c.
ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków

Małopolskie Centrum Medyczne s.c. informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zrealizowała z należytą starannością umowę (…) na dostawę 3 foteli zabiegowych FZ-02. Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, że ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

mgr Janusz Gorczowski – Dyrektor ds. Marketingu i Administracji
2017.07.24


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłudka w Rypinie, informuje, że firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zrealizowała z należytą starannością umowę (…). Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy.  Potwierdzamy, iż firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

dr Daniel Maksymilian Gorgosz – Kierownik ds. adminstracji, kontrolingu i zamówień publicznych
dnia: 2017.08.07


Laserstar Sp. z o.o. Sp. k.
87-100 Toruń

Dzień dobry Państwu.

Będąc zadowolonym użytkownikiem Państwa foteli w jednej z naszych klinik postanowiłem wyposażyć kolejny obiekt w Państwa fotel zabiegowy.

Rafał Wiśniewski
dnia: 2017.07.04


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
W CHORZOWIE ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów potwierdza, iż Firma INNOW ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice, zgodnie z umową (..) zrealizowała (…) dostawę i rozmieszczenie foteli zabiegowych z hydrauliczną regulacją wysokości i wielopozycyjnym pod rękę dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym. (…). Firma z przyjętych zobowiązań Umowy wywiązała się rzetelnie i terminowo, a dostarczony sprzęt i wyposażenie charakteryzuje się wysoką jakością. W związku z tym możemy polecić firmę INNOW jako solidnego i wiarygodnego dostawcę.

mgr Anna Knysok – Dyrektor
dnia: 2017.02.02


Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.
Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. informuje, że Firma INNOW z Katowic (…) zrealizowała dostawę czterech foteli okulistyczno-laryngologicznych do Szpitala  Czerniakowskiego w Warszawie. Współpraca przebiegała bez zastrzeżeń, Firma INNOW działa w sposób rzetelny i precyzyjny, z zachowaniem ustalonych wcześniej warunków umowy i terminów dostaw. Na podstawie dotychczasowej współpracy rekomendujemy Firmę INNOW  jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

mgr Wojciech Broszkiewicz  – Dyrektor Zarządzający PZL Cezal Lublin Sp.z.o.o
dnia: 2017.01.30


Fundacja “Unia Bracka”
ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

Fundacja Unia Bracka z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 172 zaświadcza, że firma INNOW ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice dostarczyła do naszych jednostek (…) dwie sztuki fotela okulistyczno-laryngologicznego. Zamówienie zostało zrealizowane profesjonalnie, terminowo oraz zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Pragniemy zaświadczyć, że firma wykazuje się rzetelnością i dysponuje wiedzą i doświadczeniem.

Janusz Markowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Działalności Leczniczej
Przemysław Zawadzki – Prezes Zarządu
dnia: 2016.12.08


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR BORMEUSZEK
41-1OO Siemianowice Śl., ul. św. Barbary 5

Dom pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. ul, św, Barbary 5 od wielu lat współpracuje z firmą INNOW w Katowicach ul. Ustrońska 8 w zakresie zakupu, konserwacji i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek ortopedycznych, podnośników kąpielowo-transportowych, krzesełek kąpielowych, materacy przeciwodleżynowych itp. Firma INNOW wywiązuje się ze swoich zobowiązań w pełni,solidnie i terminowo. Sprzęt zakupiony i serwisowany przez firmę służy naszym niepełnosprawnym mieszkańcom, zapewnia im komfort i wygodę, a Personelowi pozwala na świadczenie najwyższej jakości usług.

mgr Grzegorz Borówka – Dyrektor
dnia: 2016.12.08


Zespół DPSiOW
85-322 Bydgoszcz

DPS “Promień życia” (…) informuje, że INNOW w sierpniu br dostarczył do naszej jednostki przedmiot zamówienia: stacjonarne podnośniki C300H, 5 sztuk (…). Potwierdzamy, że współpraca z ww układa się pozytywnie. Firma wykazuje się profesjonalnym i terminowym wykonaniem zamówień. Stwierdzamy, że jest to wykonawca wiarygodny, wykonujący swoje zadania z należytą starannością.

Bożena Degler-Łaniewska – Dyrektor
dnia: 2016.12.07


Canberra Packard Sp. z o. o.
Warszawa

Dzień Dobry,

W załączniku przesyłam skan dokumentu WZ (…).
PS. Fotel przyjął się znakomicie i będzie zamawiana druga sztuka do poboru krwi (…).

Pozdrawiam,
Marcin Olszewski
dnia: 2016.09.08

DPS “Na przedwiośniu”
ul. Przedwiośnie 1
Warszawa
Firma INNOW (…) zrealizowała nasze zamówienie na wózek transportowo-kąpielowy z dostawą do Domu Pomocy Społecznej “Na Przedwiośniu” w Warszawie (…). Oświadczam, że dostawa została wykonana należycie, zgodnie z naszym zamówieniem. Realizacja była sprawna i terminowa, a towar jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Firmę INNOW uważamy za solidną i godną polecenia.
Jacek Kwiatkowski, pośrednik
dnia: 2016.08.23

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Batorego 64F
Skierniewice

Firma INNOW (…) dostarczyła w ramach (…) zamówienia do PWSZ Skierniewice (…) 4 sztuki stołów transportowych. (…). Oświadczam, że dostawy zostały wykonane należycie. Realizacja była sprawna i terminowa, a towar jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Firmę uważamy za solidną i godną polecenia.

Roman Marciniak, pośrednik
dnia: 05.08.2016


Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mikołaja Kopernika 36
31-50l Kraków

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, poświadcza, że firma INNOW (…) wywiązała się z obowiązków związanych z realizacją poniższego zamówienia. (…) Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie, z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

mgr Bolesław Gronuś, Z-ca Dyrektora
dnia: 04.07.2016


Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kard. St.Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu poświadcza należyte wykonanie zamówienia na dostawę (…) foteli (…) z dnia 01.02.2016 r. (…)

Jacek Kozłowski, p.o. Z-cy Dyrektora
dnia: 29.06.2016


SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21

Szpital specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach niniejszym potwierdza, iż firma INNOW (…) dostarczyła do naszej placówki, przedmiot zamówienia z dnia 10.02.2016 r. (…). Dostawa zrealizowana została w sposób należyty oraz terminowo.

mgr inż. Marian Świerz, Dyrektor
dnia: 29.06.2016


SZPITAL KLINICZNY im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poświadcza, że firma INNOW (…) z siedzibą w Katowicach (…) dostarczyła do naszego szpitala [przedmiot zamówienia] w ramach umowy (…). Usługa dostawy została wykonana z należytą starannością, a dostarczony towar nie budził zastrzeżeń jakościowych.

mgr Edmund Wojszel, Dyrektor
dnia: 10.02.2016


Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach
89-600 Chojnice, ul. Leśna 10

Szpital Specjalistyczny im. Łukowicza w Chojnicach potwierdza, że firma INNOW (…) z siedzibą w Katowicach(…) na podstawie zamówienia (…) dostarczyła do naszego Szpitala [przedmiot zamówienia]. Dostawa została zrealizowana na podstawie postępowania (…). Potwierdzamy, że zamówienie zostało zrealizowane terminowo i z należytą starannością. Dotychczasową współpracę z firmą INNOW oceniamy jako bardzo dobrą.

Leszek Bonna, Dyrektor
dnia: 08.02.2016


ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
42-4oo ZAWIERCIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 80

Dyrekcja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu potwierdza, że INNOW (…) zrealizowała dla naszego Zakładu dostawę (…). Dostawca (…) wyłoniony został w drodze postępowania uproszczonego. Współpracę z firmą oceniamy pozytywnie i polecamy jako rzetelnego Wykonawcę (…).

Teresa Dorenda, Dyrektor
dnia: 04.02.2016


Dom Pomocy Społecznej
ul. Kraszewskiego 17, 10-010 Barczewo

DPS w Barczewie potwierdza, iż firma INNOW dostarczyła [przedmiot dostawy] profesjonalnie i rzetelnie.

Elżbieta Wolańska, Dyrektor
dnia: 04.02.2016


SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zaświadcza o należytym wykonaniu dostawy (…), zgodnie z umową (…) przez firmę INNOW. Dostawa została zrealizowana terminowo i zgodnie z zamówieniem.

mgr Gabriela Rokitowska, Z-ca Dyr.
dnia: 02.02.2016


Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno

Uprzejmie informuję, że firma INNOW (…) realizowała zamówienia dla SPZOZ w Opocznie (…). Dostawa została zrealizowana terminowo, z należytą starannością, z dbałością o jakość towaru. Współprace z firmą INNOW oceniamy bardzo pozytywnie.

mgr Jolanta Wijata, Z-ca Dyr.
dnia: 28.01.2016


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65
40-760 Katowice

Niniejszym potwierdzamy, że firma INNOW z siedzibą w Katowicach (…) w ramach zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach (…) zrealizowała z należytą starannością dostawę (…). Od początku współpracy firma INNOW dała się poznać jako solidny partner.
Z podjętych zobowiązań wywiązywała się terminowo i z należytą starannością, posiada odpowiednią
wiedzę i doświadczenie do prowadzenia w/w działalności.

lek. Tomasz Grabowski, Dyrektor
Dnia: 28.01.2016


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
,,KROK ZA KROKIEM” w Zamościu
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu zaświadcza, że, firma INNOW (…) dokonała dostawy (…) zgodnie z zamówieniem. Firma INNOW należycie wywiązała się z dostawy, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

lek. med. Maria Król, Przewodniczący
dnia 27.01.2016


Witam
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
Raz jeszcze dziękuję za poświęcony czas i gratuluję naprawdę udanego produktu.

Z Wyrazami Szacunku
Aleksander
Przychodnia VERBENA, 2016.01.21


Dom Pomocy Społecznej, Poznań

Szczęść Boże
Kilka lat temu zamawiałam u Państwa wózek transportowo- kąpielowy. Służy nam bardzo dobrze, ale po tylu latach powstało w niebieskim materiale PCV kilka dziurek. Z informacji telefonicznej dowiedziałam się, że można zamówić nowy wkład (…).

Pozdrawiam serdecznie
s. Barbara, Poznań, 2015.12.18


Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że firma INNOW (…) dostarczyła (…) przedmiot zamówienia. Dostawa odbyła się terminowo oraz z należytą starannością.

mgr inż. Mariusz Paszko, prezes
2015.07.15


Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie informuje, że firma INNOW (…)
dostarczyła (…) przedmiot zamówienia. Firma INNOW sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy iż firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

dr Jarosław Rosłon, Dyrektor
Warszawa, 2015.07.21


Szpital Wielospecjalistyczny, Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie (…) zaświadcza o należytym wykonaniu dostawy (…), zgodnie z umową (…). Dostawy zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z zamówieniami.

Gabriela Rokitowska, Z-ca Dyr.
Jaworzno, 2015.07.16


INVEST MED, Konin

Firma INVEST MED, z siedzibą w Koninie (…) uprzejmie informuje, iż (…) firma INNOW Jan Wyciślik (…) zrealizowała dla naszej firmy zamówienie na dostawę wózków transportowo kąpielowych (…). Dostawa została zrealizowana w wyznaczonym terminie i zgodnie z postawionymi wymaganiami. Potwierdzamy, iż całe zamówienie zostało zrealizowane z zachowaniem należytej staranności. Z całą pewnością możemy polecić firmę INNOW Jan Wyciślik, jako sprawdzonego i wiarygodnego dostawcę.

Z poważaniem
Maciej Adamski, prezes
Konin, 2015.07.15


Szpital Uniwersytecki, Kraków

Zaświadczam, że firma INNOW zrealizowała dostawy foteli według zamówienia (…). Dostawy realizowane były terminowo i z należytą starannością.

Z poważaniem,
mgr Marcin Jędrychowski, Z-ca Dyr.
Kraków, 2015.06.22


Szpital Wielospecjalistyczny, Inowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny (…) w lnowrocławiu informuje, że firma INNOW Jan Wyciślik (…) zrealizowała (…) dostawę wózka transportowo kąpielowego (…). Potwierdzamy, iż całe zamówienie było wykonane w sposób terminowy, profesjonalny oraz konkurencyjny cenowo. Dostarczony wózek jest bardzo wysokiej jakości i posiada wszystkie wymagane (…) dopuszczenia do użytku.
Firma INNOW z Katowic jest solidnym i godnym polecenia dostawcą.

mgr Ireneusz Beśka
Inowrocław, 2015.06.15


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE,,BRISTOL” MSW
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe “Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Okrzei 1, zaświadcza, że firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała dla naszej jednostki dostawę (…) tytułem postępowania przetargowego. Zamówienie zostało zrealizowane profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością.

Z poważaniem
Dyrektor, Lidia Kocab-Marchlewska
Kudowa-Zdrój, 2015.03.12


HOSPICJUM im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
przy parafii Sw. Pol. Braci Męczenników
85-862 Bydgoszcz,uI. ks. prałata Romualda Biniaka S

Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy ma przyjemność poinformować, że firma INNOW (…) z siedzibą w Katowicach, zrealizowała dla Hospicjum dostawę (…). Dostawa została wykonana należycie, towar dostarczono w stanie nieuszkodzonym. Firma INNOW zasługuje na rekomendację w realizacji procesu dostawy.

Dyrektor, ks. prałat Józef Kubalewski
Bydgoszcz, 2015.03.11


Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
REM-MAL Sp. z o.o.
ul. Marusarzówny 2/38
80-288 Gdańsk

informuję, że firma INNOW Jan Wyciślik z siedzibą w 40-763 Katowice
ul. Ustrońska 8 realizowała dla PUH REM-MAL SP z o.o. zamówienie na dostawę (…) do Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej ul. Jana Pawła II Tomaszów Mazowiecki. (…). Jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Dostawa została realizowana terminowo, zgodnie z ustaleniami w zamówieniu. Dostawca w zadowalający sposób reaguje na uwagi klienta, służy wsparciem, oferuje warunki handlowe na dobrym poziomie. Możemy polecić firmę INNOW jako solidnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego partnera handlowego i dostawcę.

Prezes Zarządu, Katarzyna Śmierzchalska
Gdańsk, 2015.03.06


Szpital Morski im. PCK
Gdynia

Firma INNOW JAN WYCIŚLlK, ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice wykonała w 2014 r dostawę sprzętu medycznego (fotele do chemioterapii) dla naszej placówki. Realizacja nastąpiła na podstawie umowy nr 539/14lG/Dos z dnia 07.1 1 .2014r. Oświadczamy, że dostawa została wykonane należycie. Realizacja była sprawna i terminowa, a towar jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Firmę uważamy za solidną i godną polecenia

Prezes Zarządu, Janusz Aleksander Boniecki
Gdynia, 2015.03.05


Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o
ul. Waryńskiego 2
43-190 Mikołów

Niniejszym zaświadczamy, że firma INNOW Jan Wyciślik , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ustrońskiej 8, w miesiącu październiku 2O14 roku,zrealizowała nasze zamówienie (…). Poświadczamy, że zamówienie zostało zrealizowane w sposób należyty.

Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych, mgr inż. Anna Borówka
Mikołów, 06.03.2015


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Żurominie
ul. Szpitalna 56
09-300 Żuromin

Niniejszym potwierdzamy, iż firma INNOW z siedzibą w Katowicach dostarczyła w 2014 roku do naszego szpitala wózek transportowo-kąpielowy. Dostawa została wykonana zgodnie z uzgodnieniami (…). W związku z powyższym pozwalamy sobie rekomendować firmę INNOW, ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice jako partnera gwarantującego dobrą współpracę.

Kierownik Zaopatrzenia, Zdzisław Firański
05.03.2015, Żuromin


Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
ul. Poznańska 97,
88-100 Inowrocław

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oświadcza, że współpracowała z firmą INNOW Jan Wyciślik (…) w zakresie dostawy [mebli medycznych]. Zamówienie zostało zrealizowane w sposób terminowy, profesjonalny oraz konkurencyjny cenowo. Dostarczane artykuły odznaczają się wysoką jakością i posiadają wszystkie wymagane atesty, dopuszczania do użytku. Firma INNOW z Katowic jest solidnym i godnym polecenia Dostawcą.

Znak: EZA.9/2015
Główny Specjalista ds. Tech-Admin., mgr Ireneusz Beśka
Inowrocław, dnia 26.02.2015


SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chelmońskiego 28,
43-600 Jaworzno

Niniejszym zaświadczam o należytym wykonaniu dostaw przez firmę INNOW Jan Wyciślik (…) na rzecz SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (…). Dostawy zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z umowami.

Z-ca Dyr. mgr Gabriela Rokitowska
Jaworzno, dnia 07.07.2014


Szpital Specjalistyczny im. Dietla w Krakowie
ul. Skarbowa 4,
31-121 Kraków

W okresie od 17.04.2014r. Do 30.05.2014r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie a Firma INNOW Jan Wyciślik z Katowic, była realizowana umowa (…), na dostawę wózków medycznych do przewożenia chorych i zabiegowych (…). Wszystkie warunki umowy zostały zachowane. Zamawiany towar był dostarczony terminowo i zgodnie ze specyfikacja.

Z-ca Dyr. mgr Barbara Kamysz
Kraków, dnia 25.06.2014r


KENDROMED Sp. z o. o.
ul. Sołtysowicka 25 A,
51 -168 Wrocław

KENDROMED Sp. z o. o. informuje, że firma INNOW Jan Wyciślik (…) w trakcie dotychczasowej współpracy kilkukrotnie wykonała dostawy sprzętu medycznego dla naszej firmy. Firma sumiennie i z należyta starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż w/w firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawca.

mgr inż. Janusz Jędrzejewski – Prezes
Wrocław, dnia 09.06.2014r


PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ

Podhalański Szpital Specjalistyczny im .Jana Pawia II w Nowym Targu (…) potwierdza, że Firma INNOW (…) zrealizowała dostawę wózków transportowo-kąpielowych (…) z należytą starannością.

Z-ca Dyr. lek.med. Jacek Adam Imioło
Nowy Targ, dnia 29.O5.2014r


MEDI-system Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

L.dz.223/05/14

MEDI-system Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa oświadcza, że firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała w dniu 21.01.2014r zamówienie […] na dostawę sprzętu medycznego […]. Firma sumiennie, terminowo oraz z należytą starannością wykonała dostawę. Potwierdzamy, iż ww. firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą […].

pozdrawiam
mgr Anna Michalska
Warszawa, dnia 14.05.2014


Stowarzyszenie ” Solidarni “PLUS”
Wandzin, 77 – 300 Czluchów

Stowarzyszenie Solidarni “PLUS” w Wandzinie w 2013 roku rozpoczęło współpracę z firmą INNOW Jan Wyciślik z siedzibą w miejscowości Katowice w zakresie realizacji zamówień na dostawę wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.
Firma INNOW spełnia wszelkie niezbędne kryteria jakości, a obsługa przed jak i posprzedażna jest na najwyższym poziomie czego dowodem jest treść niniejszych referencji.
Firmę INNOW cechuje staranność w realizacji każdego nawet jednostkowego zamówienia, zarówno przy wstępnych negocjacjach jak i podczas wykonywania zleceń. Pracownicy firmy INNOW wykazują się fachowym doradztwem, szeroka wiedza, dużym doświadczeniem oraz wysoka kultura osobista w kontaktach z klientem.
Stowarzyszenie Solidarni “PLUS” pragnie wyrazić swoje zadowolenie że współpracy z firma INNOW i zarekomendować ja jako solidnego, terminowego i rzetelnego partnera w dostawie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Życząc wielu dalszych sukcesów
pozostaje z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Donat Kuczewski
Człuchów, dnia 27.03.2014


KENDROMED Sp. z o. o.
ul. Sołtysowicka 25A
51 – 168 Wrocław

KENDROMED Sp. z o. o., informuje, że firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała w dniu 21.11.2013r. dostawę sprzętu medycznego. (…). Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż ww firma INNOW jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

mgr inż. Janusz Jędrzejewski – Prezes Zarządu
Wrocław, dnia 08.01.2014


Prestige-Med
ul. Sadowa 18
86-100 Świecie

Firma Prestige-Med ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie informuje, że firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała w dniu 10.10.2013 dostawę (…). Polecamy tę firmę każdemu Zamawiającemu jako wiarygodnego oraz sumiennego partnera wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy iż w/w firma jest solidnym partnerem i godnym polecenia Wykonawcą.

Anna Mądry – Dyrektor ds Rozwoju Rynku
Świecie, dnia 10.01.2014


Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kartezjusza 2
01 – 480 Warszawa

Firma INNOW Jan Wyciślik z siedzibą w Katowicach […] w sierpniu 2013 dostarczyła do siedziby zamawiającego meble medyczne […]. Dostawa zrealizowana została w terminie i z należyta starannością. Firma ta zasługuje na polecenie do realizacji zamówień w zakresie sprzętu medycznego, [w rodzaju] jaki został dostarczony na naszą rzecz.

Janusz Golicz – Dyrektor
Warszawa, dnia 12.12.2013 roku


Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Puławach
ul. Bema 1,
24-100 Puławy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że firma INNOW Jan Wyciślik z Katowic, zrealizowała umowę z dnia 14.10.2013 r. na dostawę […]. Z uznaniem stwierdzamy, że dostawa została wykonana z dużą starannością oraz profesjonalizmem. Polecamy firmę jako solidnego, rzetelnego oraz terminowego dostawcę.

dr n. med. Jolanta Herda
Puławy, dnia 12.12.2013 r.


Samodzielny Publiczny Zespól Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, informuje, ze firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała umowę z dnia 02.09.2013r. na dostawę wózka – wanny. […]. Umowa została zrealizowana prawidłowo, zgodnie z zakresem przedmiotowym oraz pozostałymi warunkami w nich zawartymi.

Podpisano: Irena Petryna – Dyrektor
Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ
ul. Lwowska 178a
33 – 100 Tarnów

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, informuje, że firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała z należytą starannością umowę z dnia 17.07.2013r. na dostawę […]. Polecamy tą firmę każdemu Zamawiającemu jako wiarygodnego, sumiennego partnera nie sprawiającego trudności zamawiającemu.

Podpisano: dr n. med. Stanisław Łata, Z-ca Dyrektora
Tarnów, dnia 11.12.2013


Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy informuje że, INNOW Jan Wyciślik, 40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8 realizował dostawę wózków transportowo-kąpielowych do naszego Szpitala. […]. Dostawa realizowana była terminowo i z należytą starannością.

Jacek Musiał – dyrektor
Morawica, dnia 12.12.2013


ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Gimnazjalna 418
26-200 Końskie

Zespól Opieki Zdrowotnej w Końskich, informuje, że firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała z należyta starannością umowę na dostawę (…). Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż w/w firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

dr n. med. Wojciech Przybylski
Końskie, dnia 2013.08.28


ZOZ w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 oświadcza, iż firma INNOW (…) na podstawie umowy (…) dostarczyła (…) asortyment będący przedmiotem umowy. Stwierdzamy, że dostawa ww. sprzętu została wykonana zgodnie z zawartą umową, z należytą starannością i zachowaniem ustalonych terminów.

mgr Sabina Bigos-Jaworoska – Dyrektor
Oświęcim, dnia 28.08.2013


Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, im. Prymasa
im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego informuje,ze Firma INNOW realizowała umowę (…) na dostawę (…). Dostawa została wykonana należycie.

Dariusz Kadłoński – Dyrektor
Sieradz, dnia 27.08.2013


Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka, Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu zaświadcza, że Firma INNOW Jan Wyciślik z siedzibą w Katowicach, ul. Ustrońska 8, zrealizowała w roku bieżącym na rzecz naszego szpitala umowę na dostawę (…). Firma INNOW Jan Wyciślik dała się poznać jako partner realizujący dostawy do szpitala terminowo i z należytą starannością, a oferowany wyrób był dobrej jakości.

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska
Wrocław, dnia 2013.08.12


ZOZ w Kętach
ul. Sobieskiego 45
32-650 KETY

Niniejszym poświadczamy, iż firma na podstawie zawartej (…) umowy zrealizowała dostawę sprzętu medycznego (…) dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach. Firma sumiennie i terminowo i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Krzysztof Fert – Dyrektor
Kęty, dnia 07.06.2013


POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wołowie Sp z o.o.
56-100 Wołów, ul Inwalidów Wojennych 26

Niniejszym poświadczamy, iż firma INNOW (…) zrealizowała dostawę sprzętu
medycznego (…) dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spólka z o. o.(…). Firma sumiennie i z należytą starannością wykonała dostawę, wywiązując się z zawartej umowy. Potwierdzamy, iż ww firma jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

Jolanta Klimkiewicz – Prezes Zarządu Spółki
Wołów, dnia 06.06.2013


NOVATRONIC
U potoka 1307/10
78-701 Sumperk (CZ)

Dear Michal,
Thank you for cooperation. We are very satisfied with your products (…)

Best regards
Dušan Mikulec
Sumperk, 29.05.2013


SPZOZ Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Cegłowska 80, Warszawa

Dostawca, firma INNOW (…) zrealizował dostawę (…) na potrzeby Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Dostawa wykonana została należycie, zgodnie z zapisami umowy.

Elżbieta Błaszczyk – Z-ca Dyrektora
Warszawa, 12.04.2013


23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
57-540 Lądek-Zdrój

Firma INNOW Jan Wyciślik (…) dokonała dostawy w sposób rzetelny, obowiązkowy, oraz zgodny z postanowieniami zawartymi w umowie. Dostarczony w terminie przedmiot zamówienia był odpowiedniej jakości (…). Polecamy ta firmę każdemu Zamawiającemu jako wiarygodnego partnera nie sprawiającego trudności Zamawiającemu.

 mgr inż. Zdzisław Puzio – Dyrektor
Lądek-Zdrój, 02.14.2013


ZOZ Wągrowiec
ul. Kościuszki 74
62-100 Wągrowiec

(…) INNOW Jan Wyciślik z siedzibą w Katowicach to partner godny polecenia, solidna i rzetelnie wywiązująca się ze swoich zobowiązań firma. [Nasze] zamówienie zostało wykonane z należytą starannością w sposób prawidłowy i zadowalający obie strony. Wysoko oceniamy jakość świadczonych przez firmę INNOW Jan Wyciślik usług, które miały charakter kompetentny, fachowy i terminowy.

Krzysztof Woźniak
Specjalista ds zamówień publicznych
Wągrowiec, dnia 29.10.2012


Prywatny Gabinet Lekarski
ul. 23 lutego 21-5
61-742 Poznań

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za sprawną realizację mojego zamówienia ZK 814/09/2012 z 4.09.2012. (…)Otrzymany towar jest najwyższej jakości i bardzo usprawni pracę w moim gabinecie.

Ryszard Żaba – właściciel
Wysłano: środa, wrzesień 13, 2012, 11:24


NZOZ EuroMedic
40-555 Katowice
ul. Rolna 18

Firma INNOW JAN WYCIŚLIK, ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice w trakcie dotychczasowej współpracy kilkukrotnie wykonała dostawy sprzętu medycznego medycznej (…) dla naszej placówki. Oświadczamy, że dostawy zostały wykonane należycie. Realizacja była sprawna i terminowa, a towar jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Firmę uważamy za solidną i godną polecenia.

Janina Leśnik-Ludyga – właściciel
Katowice, dnia 1 marca 2012 rok


NZOZ Patronka Sp. z o. o.

Witam. Państwa oferta jest interesująca, a użytkownicy waszego sprzętu wyrażają się pozytywnie o jakości i trwałości produktów (…).

Andrzej Krysztopanis
Sent: Wednesday, February 22, 2012 4:31 PM


Szpital Wojewódzki w Opolu
ul. Kosnego53, 45-372 Opole
tel. 0-77 44-33-100, fax 0-77 44-33-110

Dostawy sprzętu medycznego (…), zamówienie zostało wykonane z należytą
starannością, w terminie i bez zastrzeżeń.

Renata Ruman-dzido – dyrektor
dnia: 2012.01.25


NSP ZOZ SON
76.200 Słupsk
ul. Ziemowita 1A

Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej SON
w Słupsku potwierdza, że firma INNOW Jan Wyciślik zrealizowała zamówienie (…) do naszego oddziału w Kobylnicy. Dostawa została zrealizowana zgodnie ze złożonym zamówieniem, terminowo, a produkty spełniły nasze oczekiwania.

lek. med. Konrad Kiersnowski – dyrektor
Słupsk, 24.01.2012


Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynovy
ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

Niniejszym poświadczamy, iż (…) Wykonawca INNOW JAN WYCIŚLIK, 40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8 wykonał dostawę dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (…) z należytą starannością. Potwierdzamy, iż INNOW JAN WYCIŚLIK jest solidnym i godnym polecenia Wykonawcą.

lek. med. Andrzej Zieleniewski – dyrektor
Wejherowo, dnia 24.01.2012


Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Szpitalna 22

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej informuje, iż firma INNOW
Jan Wycislik ul Ustrońska 8, 40-783 Katowice zrealizowala z należytą starannością umowę dostawy (…). Umowa została realizowana zgodnie z zakresem przedmiotowym oraz pozostalymi warunkami w nich zawartymi.

mgr Janusz Raczewski – dyrektor
dnia: 20.01.2012


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wlkp.

Wyroby firmy INNOW są bardzo dobrej jakości i w wysokim stopniu odpowiadają potrzebom użytkowników, Personel kompetentny i bardzo uprzejmy. Artykuły trwałe, spełniające wymagania zamawiającego.
[wyciąg z korespondencji z dnia 24.01.2012]

Leokadia Kapela – Specjalista ds Zaopatrzenia


WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM.
SP ZOZ z SIEDZIBA przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3
61-285 POZNAŃ

SZPITAL MIEJSKI im. J. STRUSIA potwierdza, że firma INNOW Jan Wyciślik, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ustrońskiej 8 […] wywiązała się z należytą starannością z zawartej umowy, dostarczając przedmiot umowy zgodny z przedstawionym w złożonej ofercie oraz w wyznaczonym terminie.

Z-ca Dyr. ds Ekonomiczno-Technicznych
Poznań, dn. 18.01.2012


SP ZOZ SZPITAL IM. ŚW. ELŻBIETY
40-008 KATOWICE, UL. WARSZAWSKA 52

Niniejszym listem potwierdzamy, że Firma INNOW Jan Wyciślik z siedzibą w Katowicach […] dostarczył w 2011 r. do naszego szpitala wózek transportowo- kąpielowy model C213 […]. Przedmiotowa dostawa została wykonana- zgodnie z umową w sposób profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i dobrej jakości wykonanej dostawy. Polecamy firmę INNOW Jan Wyciślik jako wiarygodnego i solidnego partnera.

Aniela Kostwoska – Dyrektor
Katowice, dn. 12.01.2012 r.


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wl. Bieganskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr Wł Biegańskiego w Łodzi niniejszym potwierdza, ze firma Innow Jan Wyciślik zrealizowała dostawę sprzętu medycznego tj. 4 sztuk wózków transportowo kąpielowych (wanien do toalety chorych). […] umowa została zrealizowana w uzgodnionym terminie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz z zachowaniem należytej staranności.

Małgorzata Major – Dyrektor
Łódź, dnia 12 stycznia 2012r.


ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zakładu Karnego w Czarnem
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY dla Osób Przewlekle Chorych

Firma INNOW Jan Wyciślik dokonał dostawy wózka transportowo-kąpielowego
zgodnie z umowa. Usługa dostawy została wykonana profesjonalnie i zgodnie z warunkami zamówienia.

ml. chor. Iwona Morylak
Czarne, dnia 16.01.2012r.


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Ul. Wyszyńskiego 1
1-200 Bartoszyce

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach stwierdza, ze firma INNOW Jan Wycislik zrealizowała zgodnie z zamówieniem dostawę wyposażenia medycznego. W/w dostawa została wykonywana należycie.

Mariusz Szubert
Dyrektor
dn. 16.04.2011


ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ W WODZISLAWIU SL.
44-300 WODZISLAW SL.
UL. 26 MARCA 51

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. informuje, iż w ramach przetargu nieograniczonego
związała się umową dostawy (…) z firmą INNOW Jan Wyciślik.
Zleconą dostawę wykonano z należytą starannością.

mgr Bożena Capek
Dyrektor
dn. 04.04.2011


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
21-500 Biala Podlaska
ul. Terebelska 57-65

Niniejszym informuje, ze firma “Innow” Jan Wycislik (…) zrealizowała zamówienie publiczne(…). Umowę zrealizowano z należytą starannością, rzetelnie i terminowo.

Z poważaniem
Henryk Chmiel
Z-ca dyrektora
dn. 23.03.2011


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w NOWEJ DĘBIE
39-460 Nowa Dęba,
ul. M.C. Skłodowskiej 1a

Firma INNOW Jan Wycislik ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice wywiązała się z należytą starannością z zawartej umowy, dostarczając asortyment zgodny z przedstawionym w złożonej ofercie i w wyznaczonym terminie dostawy.

Z-ca Dyrektora
mgr Maria Piskór
Nowa Dęba, dnia 24.03.20l1


Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznaniu potwierdza, iż firma INNOW JAN WYCISLIK, ul. Ustrońska 8, 40-763 Katowice dostarczyła sprzętu medyczny dla naszego szpitala (…). Zamówienia realizowane były z należytą starannością, bez uwag z naszej strony, terminowo i zgodnie z warunkami zamówienia.

Z-ca Dyr. inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna
dn. 28.02.2011


ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU
42-400 ZAWIERCIE
UL. PIŁSUDSKIEGO 80

Firma INNOW jest godnym polecenia partnerem dostarczającym
wyroby medyczne i rehabilitacyjne.Dostawy są terminowe i zgodne z podpisanymi umowami.
Profesjonalizm, dobra organizacja pracy oraz kulturalna obsługa Klienta
to cechy charakteryzujące firmę i pracowników.

Z-ca Dyrektora
lek. med Sławomir Szczurak
Zawiercie dn. 25.10.20l0r.


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH “MOJA PRZYCHODNIA”
UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

Potwierdzam niniejszym, ze Firma INNOW Jan Wyciślik ul. Ustrońska 8,
40-763 Katowice zrealizowała dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Katowicach “Moja Przychodnia” dostawę 18 sztuk szaf
kartotekowych. Dostawa została wykonana w wymaganym terminie i z należytą starannością. W związku z powyższym pozwalamy sobie rekomendować firmę INNOW Jan Wyciślik, jako partnera gwarantującego dobrą współpracę.

DYREKTOR
mgr Czesława Brylak-Kozdraś
Katowice, dnia 25.10.2010 roku


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Walczeka 42

Oświadczamy, że firma INNOW Jan Wycislik ul. Ustrońska 8, 40-763
Katowice, zamówienie publiczne w zakresie dostawy wózków transportowo-kąpielowych wykonała z należytą starannością.

Z-ca Dyrektora
mgr Kamil Jakubowski
Gorzów Wielkopolski,
dnia 21.10.2010 roku


Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach informuje, ze firma “INNOW” Jan Wycislik z siedziba w Katowicach (40- 763) przy ul. Ustrońskiej 8 dostarczyła dla naszej Uczelni (…) sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia zajęć. (…). Z zawartej umowy firma “INNOW” wywiązała się rzetelnie i terminowo, a dostarczony
towar był zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.

Kanclerz
mgr Janina Pierścińska
Kielce, dnia 20 października 2010 r.


SZPITAL POWIATOWY
im. M.Kajki w Mrągowie

Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, z siedziba przy ul. Wolności 12,
11-700 Mrągowo potwierdza, ze firma INNOW Jan Wyciślik, z siedziba przy ul. Ustrońskiej 8, 40-763 Katowice, zrealizowała w maju 2010 roku w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (…), dostawę wózka do transportu chorych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (…). Zamówienie zostało zrealizowane terminowo oraz z należytą starannością. Pracownicy wykazali się profesjonalizmem, miłą obsługą, a to pozwala polecić firmę jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę.

DYREKTOR
lek. med. Halina Sarul
Mrągowo, dnia 20.10.2001


Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
ul. S. Okrzei 27
43-190 Mikołów

Profesjonalna, miła obsługa, szybka realizacja zleceń, elastyczne podejście do klienta.

Dorota Wójcik, Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
dnia: 09.03.2010 r.


Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (…) potwierdza, że firma INNOW Jan Wyciślik (…) była Wykonawcą umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego następująco: (..) wysięgniki teleskopowe z zasłoną (…) wózek transportowo- kąpielowy (…). W/w dostawy zostały zrealizowane przez firmę INNOW Jan Wyciślik należycie i terminowo.

Adam Zdaniuk, Dyrektor
dnia: 01.03.2010 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
“Moja Przychodnia”
ul. PCK 1
40-057 Katowice

Potwierdzamy niniejszym, że Firma INNOW Jan Wyciślik (…) zrealizowała na podstawie umowy (…) dla SP ZLA w Katowicach “Moja Przychodnia” dostawę szaf kartotekowych. (…) Dostawa została wykonana w wymaganym terminie i z należytą starannością. W związku z powyższym pozwalamy sobie rekomendować Firmę INNOW Jan Wyciślik jako partnera gwarantującego dobrą współpracę.

mgr Czesława Brylak-Kozdraś, Dyrektor
Dnia: 25.02.2010 r.


SPZOZ
ul. M.C Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie Udziela referencji firmie INNOW na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Firma INNOW JAN WYCIŚLIK wywiązała się z należytą starannością z zawartej umowy dostarczając asortyment zgodny z przedstawionym w złożonej ofercie i w wyznaczonym terminie dostawy.

dr n. med. Roman Zawadzki – dyrektor
dnia: 12.02.2010


Szpital Miejski
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec

Niniejszym potwierdzamy, iż firma INNOW Jan Wyciślik, w ramach realizacji umowy przetargowej, wywiązała się z powierzonych jej zadań z należytą starannością i zachowaniem terminu realizacji określonego w umowie.

Zbigniew Swoboda, Dyrektor
Dnia: 02.02.2010


Vertimed
ul. Bronikowskiego 55
02-796 Warszawa

Dziękuję bardzo za dosłanie kolejnych pozycji zamówienia (…). Artykuły są w doskonałym stanie i jakości wykonania. (…). W marcu kolejne zamówienie.

Serdecznie pozdrawiam.
Robert Rutkowski
Dnia: 26.01.2010


SZPITAL OGÓLNY
ul. Wyspiańskiego 26

43-300 Bielsko-Biała

Firma INNOW Jan Wyciślik w trakcie dotychczasowej współpracy kilkukrotnie wykonała dostawy sprzętu medycznego dla naszej placówki. Oświadczamy, że dostawy zostały wykonane należycie. Realizacja była sprawna i szybka, a towar jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Firmę uważamy za solidną i godną polecenia.

mgr inż. Grzegorz Kubica, Z-ca Dyrektora
Dnia: 25.09.2009


SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3
58-350 Sokołowsko

Firma INNOW zrealizowała zamówienie publiczne na dostawę sprzętu medycznego. Zamówienie obejmowało dostawę wózków transportowo-kąpielowych i podnośników przejezdnych. Zamówienie wykonano sprawnie i szybko. Dostarczono sprzęt o bardzo dobrej jakości użytkowej i technicznej. Firmę INNOW polecamy, jako solidnego dostawcę oraz producenta wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych.

mgr Jerzy Więcek, prezes zarządu
Dnia: 20.08.2009


NZZOZ PALIUM Sp. z o.o.
ul. Główny Rynek 12
09-120 Nowe Miasto

Firma INNOW współpracuje z naszą firmą w zakresie sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Jakość świadczonych usług, terminowość oraz profesjonalne podejście do indywidualnych potrzeb klienta stawiają firmę INNOW w gronie naszych najlepszych podwykonawców.
Życzę dalszych sukcesów.

mgr Agnieszka Obermeyer, prezes zarządu
Dnia: 18.08.2009


SWPZZPOZ w Radomiu
ul. Krychnowicka 1
26-607 Radom

SWPZZPOZ w Radomiu informuje, iż w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym (…), na dostawę leżanek do EKG i parawanów, firma INNOW zrealizowała dostawę w całości i z należytą starannością. Możemy polecić tę firmę jako wiarygodnego i solidnego partnera przy zawieraniu umów w zakresie wyrobów medycznych.

mgr. inż. Adam Kosior, z-ca dyrektora
Dnia: 14.05.2009


ZOZ Szczytno
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
12-100 Szczytno

ZOZ Szczytno wyraża bardzo pozytywną opinię o dostawcy zakupionego sprzętu do celów rehabilitacji pacjentów szpitala. INNOW Katowice wywiązał się terminowo, w pełni satysfakcjonując odbiorcę. W okresie przed zawarciem umowy udzielono pełnych informacji oraz porad dotyczących sprzętu i urządzeń. Po dostawie sprzętu udzielono wszechstronnych instrukcji, wskazówek i porad dotyczących jego użytkowania. jakość dostarczonego sprzętu jest w pełni zadowalająca tak odbiorcę jak i szczególnie pacjentów.
Z pełną satysfakcją polecamy firmę INNOW Katowice, jako uczciwego i solidnego dostawcę.

mgr Bożena Kostrzewa, z-ca dyrektora
Dnia: 05.15.2009


SPZZOZ w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko

Niniejszym informujemy wszystkich zainteresowanych, że firma INNOW, posiadająca w swym asortymencie bogatą ofertę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, realizowała i realizuje zamówienia na sprzęt szpitalny, medyczny i rehabilitacyjny dla Szpitala Powiatowego w Nisku. Dostawy sprzętu realizowane są terminowo i z należytą starannością. Uważamy, że firma INNOW Jan Wyciślik jest solidnym partnerem, godnym zaufania, wykazującym się dużą sprawnością organizacyjną. Mając na uwadze dotychczasową współpracę z przyjemnością i pełnym zaufaniem możemy rekomendować firmę INNOW wszystkim Zamawiającym

Stanisław Krasny, dyrektor
Dnia: 15.05.2009


SPZOZ w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn

SPZOZ w Wolsztynie potwierdza, że firma INNOW z siedzibą w Katowicach, dostarczyła wózek transportowo-kąpielowy zgodnie z naszym zamówieniem. Towar został dostarczony z należytą starannością i spełnia nasze oczekiwania.

spec. chir. Jerzy Miadziołka, dyrektor
Dnia: 14.05.2009


WSZN im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole

(…). Firma INNOW wykonała dostawę zgodnie z zawartą umową. Wywiązała się z należytą starannością zarówno w zakresie terminu oraz jakości dostawy. Towar był zgodny ze specyfikacją Zamawiającego.

mgr Krzysztof Nazimek, dyrektor
Dnia: 23.04.2009


PPL Jadwiga Starościak
ul. Żwirki i Wigury 81E/69
87-100 Toruń

W piśmie z dnia 21.04.2009, lek. med Jadwiga Starościak wskazuje na przydatność użytkowanego przez siebie fotela laryngologicznego produkcji INNOW. Podkreśla możliwość elastycznej regulacji ustawienia pacjenta (wysokość siedziska, pozycja). W opinio Pani Jadwigi fotel sprzyja dobremu samopoczuciu pacjenta podczas wykonywania badań i zabiegów, choć zwraca również uwagę, że mógłby być nieco niższy. Jako mankament wymienia brak możliwości swobodnego opuszczenia pacjenta do pozycji leżącej [leżysko fotela posiada jedynie regulację mechaniczną i hydrauliczną]

Jadwiga Starościak, lek. med.
Dnia: 21.04.2009


SNZOZ “Laryngolog”
ul. Hallera 9
63-200 Jarocin

Fotel laryngologiczny FOL-02 wykazuje przydatność podczas badań i zabiegów (…), wspomaga proces diagnozowania (…). Obsługa fotela jest ergonomiczna. Urządzenie jest stabilne i funkcjonalne, łatwe do utrzymania w czystości. Wskazane byłoby pokrycie części pod stopami pacjenta ciemną tkaniną chroniącą przed zniszczeniem.

Helena Ciapała, lek. med.
Dnia: 10.04.2009


TECHPOL MEDICAL SP. Z O.O.
ul. Bursaki 19A
20-150 LUBLIN

Firma INNOW Jan Wyciślik (…) wykonała w czerwcu 2008 roku dostawę wózków transportowo-kąpielowych (…). Zamówienie zostało wykonane terminowo, rzetelnie oraz z należytą starannością.

Krzysztof Józefacki, Prezes Zarządu
Dnia: 29.09.2008


Specjalistyczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
Oddział Rehabilitacyjny I
ul. Poświęcka
51-128 Wrocław
tel. 061 352 94 00

Jesteśmy nabywcą wózka transportowo- kąpielowego C213. Dostawa nastąpiła zgodnie z umówionym terminem. Wózek w pełni spełnia nasze oczekiwania, sprawdza się doskonale w kąpieli pacjentów z ciężkimi porażeniami kończyn górnych i dolnych.

Bardzo dziękujemy za miłą współpracę
Wrocław, 05.09.2008r
Oddział Rehabilitacyjny
Pielęgniarka Oddziałowa
Jolanta Pawłowska


NLZOZ LAR-MED
Ośrodek Zaburzeń Słuchu i Równowagi
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra

Gratuluję nowego modelu fotela (FOL-2) Bardzo mi się podoba. Nawet ten zestaw kolorystyczny pasuje mi do wnętrza (…).

Pozdrowienia
lek. med. Jankowska-Kuc


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
ul Św. Rocha 61
61-142 Poznań

(…). Firma INNOW zapewnia sprawną, rzetelną i fachową obsługę. Dostarcza bardzo dobry sprzęt w korzystnej cenie. Współpraca z tą firmą układa się pomyślnie i można ją polecić innym podmiotom zainteresowanym zakupem ww/ sprzętu.

s. mgr Barbara Belchnerowska


HAS-MED
ul. Młyńska 20, Bielsko-Biała

Wypada mi pogratulować Państwu nowej strony internetowej: atrakcyjnej i jednocześnie przejrzystej .

Grzegorz Ślusarczyk, H.A.S.M.E.D, Bielsko -Biała


Dom Pomocy Społecznej
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź

Opinia użytkownika wyrobów medycznych produkcji INNOW z dnia 08.01.2008:
Chcielibyśmy poinformować, iż zakupiony (…) wózek transportowo – kąpielowy spełnia w 100% nasze oczekiwanie. Zalety wózka określone przez personel to:
– wygodne dojście i możliwość opuszczania ścian bocznych,
– dobry odpływ wody,
– odpowiednia wysokość (personel nie musi się schylać)
– materiał, z którego jest wykonany jest delikatne i nie chłodzi ciała pacjenta
– jest łatwe w utrzymaniu czystości,
– dzięki zagłówkowi pacjent leży w wygodnej pozycji .
Jakość dostarczonych (…) towarów i świadczonych usług jest na najwyższym poziomie.

Urszula Wasik, dyrektor


“REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
IV Oddział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych
42-604 Tarnowiekie Góry

Opinia kliniczna dotycząca wyrobów medycznych produkcji INNOW. Z dnia 17.01.2008: “Powyższe wyroby spełniają role przydatne w rehabilitacji, (…) służą osobom niepełnosprawnym (…). Podczas miesięcznej obserwacji praca badanych wyrobów była niezawodna (…). Wyposażenie jest bogate, obsługa ergonomiczna. Badane urządzenia okazały się stabilne i funkcjonalne…”

prof. Nadzw. dr hab. n. med. Józef Opara


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
prowadzony przez C. M. B. B. “Serafitki”
Pl. Kościuszki 10
32-600 Oświęcim

Opinia użytkownika mebli medycznych produkcji INNOW z dnia 12.06.2007. W związku z zapytaniem o ocenę eksploatacyjną odnośnie urządzeń medycznych dostarczonych przez firmę INNOW przedstawiciel użytkownika stwierdza, że “sprzęt wykazuje przydatność podczas przeprowadzania badań pacjentów (…) wspomaga proces badania i diagnozowania”.

lek. chorób wewnętrznych Beata Gawron


Transactor Sp z o.o.
ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa

Opinia pośrednika w eksporcie mebli medycznych produkcji INNOW z dnia 24.05.2007. Przedstawiciel firmy Transactor przekazał potwierdzenie poprawnej realizacji zamówienia eksportowego: “Potwierdzamy, że dostawa sprzętu INNOW, zgodnie z fakturą (…) została wykonana należycie”.

Katarzyna Fotek, z up. dyrektora Grażyny Gibki


Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Pokoju 17
43-143 Lędziny

Opinia kliniczna odnośnie użytkowanego, zakupionego wcześniej wyposażenia gabinetu lekarskiego z dnia 20.04.2007. Na podstawie obserwacji, dokonanych w normalnych warunkach użytkowych, przedstawiciel kierownika placówki stwierdza, że produkt INNOW “wykazuje przydatność podczas przeprowadzania badań, poprzez zapewnienie wygodnej pozycji lekarza i pacjenta (…) sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta podczas badania.

lek. Med. Krzysztof Bolisęga


Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Opinia użytkownika mebli medycznych produkcji INNOW z dnia 22.03.2007. Na podstawie doświadczeń zebranych podczas użytkowania sprzętu w normalnych warunkach, przedstawiciel kierownika placówki potwierdza, że wyroby INNOW “są przydatne podczas przeprowadzania badań pacjentów (…), zapewniają dobre samopoczucie badanych”. Użytkownik stwierdza również, że praca urządzeń jest niezawodna.

dr med. Zbigniew Słomkowski, ordynator oddziału neurochirurgii


Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Opinia użytkownika mebli medycznych produkcji INNOW z dnia 22.03.2007. W związku z zapytaniem odnośnie sprawowania się zakupionych przez szpital urządzeń medycznych, przedstawiciel placówki odpowiedzialny za opiekę nad pacjentami potwierdza przydatność zakupionych wyrobów produkcji INNOW. Według przesłanej odpowiedzi dostarczone urządzenia “wpływają pozytywnie na proces leczenia w warunkach szpitalnych”.

mgr Wiesława Nowocień, pielęgniarka oddziałowa

(oddział rehabilitacji)


NSZOZ “PrewReh”
ul. ofiar terroru 24
44-280 Rydułtowy

Opinia użytkownika mebli medycznych produkcji INNOW z dnia 20.03.2007. Odpowiadający w imieniu placówki przedstawiciel stwierdza, że dostarczone przez INNOW wyroby są przydatne “podczas badań kontrolnych, zabiegów oraz przy przebywaniu pacjenta w boksach zabiegowych”. Podkreśla również niezawodność i ergonomiczność urządzeń.

 mgr Ryszard F. Zawisz, specjalista rehabilitacji


Szpital Powiatowy Sp. Z o.o.
ZOZ Oddział Wewnętrzny
ul. Szewska 23
87-140 Chełmża

Opinia użytkownika urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 06.03.2007. Przedstawiciel jednostki oceniającej potwierdza istotną rolę dostarczonych urządzeń w procesie leczenia. “Badane urządzenia okazały się stabilne i funkcjonalne (…) mają zastosowanie w procesie leczenia, przyczyniając się do zachowania lepszej kondycji pacjenta”.

mgr Aneta Gołębiewska, pielęgniarka oddziałowa
spec. chorób wewnętrznych Piotr Kasztelowicz


Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
ul. Nowaczyńskiego 1
30-336 Kraków

Opinia użytkownika urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych produkcji INNOW z dnia 01.03.2007. “Jesteśmy klientem i użytkownikiem wytwarzanych przez firmę INNOW produktów, które cechuje wysoka jakość wyrobów, estetyczny wygląd oraz przystępna cena. Dostępność części zamiennych jest dodatkowym walorem tej firmy (…). W kontaktach z klientem cechuje życzliwość, kultura, zrozumienie i elastyczność w podejściu do potrzeb naszych podopiecznych (…). Wysoko oceniam naszą dotychczasową współpracę z firmą INNOW.

Hanna Łażewska, Dyrektor


Szpital nr 1 w Gliwicach (w Likwidacji)
ul. Kościuszki 29
44-100 Gliwice

Opinia użytkownika urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 23.02.2007. “Szpital nr 1 (…) korzysta z usług firmy INNOW od kilku lat (…) począwszy od wykonywania urządzeń rehabilitacyjnych po wyposażenie szpitala. Cechuje ja bezproblemowa realizacja zamówień i szybka dostawa”.

mgr Beata Widerska, likwidator


Dom Pomocy Społecznej s.s. Boromeuszek
ul. Św. Barbary 5
41-100 Siemianowice Śląskie

Opinia użytkownika urządzeń rehabilitacyjnych produkcji INNOW z dnia 01.02.2007. “Z firmą INNOW nasz Dom współpracuje od lat w zakresie wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, naprawy sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Wszystkie usługi wykonywane są terminowo i fachowo. Firma INNOW rzetelnie wywiązuje sie z powierzonych prac”.

Katarzyna Haiska, dyrektor


ZOZ w Mikołowie
ul. Waryńskiego 2
43-190 Mikołów

Opinia użytkownika urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 31.01.2007. Dyrekcja szpitala przekazuje informację odnośnie oceny współpracy z firmą INNOW w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. “Jakość zaoferowanych wyrobów spełniła nasze oczekiwania, a dostawy zrealizowano terminowo i z należytą starannością”.

mgr inż. Krystyna Smoczyńska, dyrektor


NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego
ul. Daszyńskiego 29
44-101 Gliwice

Opinia użytkownika urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 29.01.2007. Dyrekcja hospicjum zajęła stanowisko, odnośnie dotychczasowej współpracy z dostawcą i producentem wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych, firmą INNOW. Stwierdzono, że zakupione urządzenia “spełniają wymogi PZH, są funkcyjne, łatwe w utrzymaniu higieny. Firma wywiązuje się terminowo z zamówień”.

mgr piel. Mirosława Kowalczyk, z-ca dyrektora


Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Wyszyńskiego 14
97-500 Radomsko

Opinia użytkownika urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 24.01.2007. Szpital Powiatowy w Radomsku, jako użytkownik wyrobów INNOW, przekazał ocenę dotychczasowej współpracy. Dyrekcja szpitala potwierdza, że “jakość i terminowość dostarczanego sprzętu nie budzi zastrzeżeń (…). Traktujemy firmę INNOW jako rzetelnego partnera handlowego”.

dr . Ekon. Danuta Kałuzińska, dyrektor


Dom Pomocy Społecznej
ul. Olimpijska 11
43-346 Bielsko-Biała

Opinia użytkownika urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 16.01.2007. “Jako klient firmy INNOW i wieloletni użytkownik szerokiej gamy produktów przez tą firmę wytwarzanych, pragniemy złożyć szczere podziękowanie przede wszystkim za życzliwe podejście do nas (…), zrozumienie naszych problemów i elastyczność (…). Wysoko oceniamy ofertę firmy, ze względu na przydatność, bezpieczeństwo oraz walory estetyczne”.

mgr Regina Zymela, Dyrektor


NZOZ “Tommed”
ul. Żelazna 1
40-952 Katowice

Opinia użytkownika urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 30.08.2004. Na podstawie badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach klinicznych, użytkownik stwierdza, że dostarczone wyroby INNOW, są przydatne”do wykonywania zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, pediatrycznych, pobierania krwi oraz pielęgnacji pacjentów (…). Podczas miesięcznej obserwacji praca badanych wyrobów była niezawodna”.

lek. Med. Tomasz Bula, Dyrektor


“REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
IV Oddział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych
42-604 Tarnowiekie Góry

Opinia kliniczna dotycząca wyrobów medycznych produkcji INNOW. Z dnia 20.07.2004. Przedstawiciel jednostki przeprowadzajacej badania czyni wiadomym, że “praca badanych wyrobów była niezawoda (…). Wyposażenie jest bogate, a obsługa ergonomiczna (…). Sprawdzone zostały właściwości wyrobów, włączając te dotyczące bezpieczeństwa i parametrów wyrobu oraz jego oddziaływania na pacjenta”. Urządzenia rehabilitacyjne dostarczone przez INNOW “ułatwiają pielęgnację, pomagają w zapobieganiu odleżynom, umozliwiają wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych (…), ułatwiają regenerację mięśni i odzyskanie sprawności”. Sprzęt “zapewnia bezpieczeństwo osobom ciężko chorym i pobudzonym (…) umozliwiają bezpieczny transport osób niepełnosprawnych”.

prof. Nadzw. dr hab. n. med. Józef Opara


Polonia For Trading
Boulevard str.,Kalmouni Bld
Tripoli, Lebanon
Opinia importera, prezentującego także uwagi swoich klientów, z dnia 05.09.2003.

Właściciel firmy informuje, że produkty INNOW “dotarły do ekspozycji w Libanie. Osoby, które odwiedziły Państwa ekspozycję są, pozytywnie nastawione do prezentowanej oferty. Szczególnie odpowiada im jakość Państwa produktów”

Rachid Naji, Właściciel


Centralny Ośrodek Techniki Medycznej
ul. Boduena 4
00-950 Warszawa

Opinia jednostki badawczej odnośnie urządzeń medycznych produkcji INNOW z dnia 23.08.2001. Centralny Ośrodek techniki Medycznej, na podstawie przeprowadzonych czynności, “po dokonaniu oceny sprawności i bezpieczeństwa w wyniku badań technicznych i badań eksploatacyjnych w warunkach klinicznych” stwierdza, że przedstawiony asortyment zostaje “uznany za przydatny do zastosowania przewidzianego przez producenta”.

doc. Dr inż. Witold Katkiewicz, dyrektor COTM


Centrum Rehabilitacji ZPZOZ
ul. Wierzejewskiego 12
05-511 Konstancin

Opinia użytkownika urządzeń i mebli medycznych produkcji INNOW z dnia 08.10.1996. W wyniku przeprowadzenia badań klinicznych dostarczonych wyrobów produkcji INNOW, przedstawiono wnioski odnośnie przekazanych do eksploatacji wyrobów. Stwierdzono przydatność i praktyczność urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Podkreślono ich rolę we wspomaganiu procesu rehabilitacji. Przedstawione do badań eksploatacyjnych meble “spełniają potrzeby pracy dla fizjoterapeutów (…) ułatwiają transport niepełnosprawnego (…). Całość dostarczonego sprzętu należy wysoko ocenić pod względem pomocy w procesie rehabilitacji”

dr n. med. Mieczysław Kowalski, z-ca dyrektora

Copyright © 2017 - 2024 INNOW. Realizacja MobileTry

Twój koszyk Produkt usunięty Cofnij
  • Brak produktów w koszyku.
Przejdź do paska narzędzi