Regulamin

Regulamin sprzedaży INNOW

Strona www.innow.pl przeznaczona jest dla profesjonalistów

Osoba korzystająca ze strony www.innow.pl oświadcza, że jest zawodowo związana z profesjonalną opieką medyczną, wykonuje zawód medyczny lub działa na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi.

Regulamin sprzedaży INNOW:
I.Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane na stronie w indeksie produktów i panelu “sklep” są cenami netto (cena brutto może być również podana, jako wyższa, druga w kolejności). Informacja o stawce podatku VAT znajduje się w pobliżu ceny netto. Ceny odnoszą się do wyrobów, nie zawierają kosztów transportu i przygotowania przesyłki.
 2. Witryna INNOW nie jest sklepem internetowym. Poszczególne panele, na których można zapoznać się ze specyfikacją produkowanych przez INNOW wyrobów, nie stanowią oferty zakupowej na zasadzie sklepu internetowego. Wszystkie prezentowane wyroby nie są gotowe do kupienia i wysłania (nie są zdeponowane w magazynie) lecz stanowią wzorzec do zlecenia produkcyjnego według specyfikacji klienta. Innymi słowy, wyroby są nieprefabrykowane, a wykonywane jednostkowo na zamówienie. Panele, o których mowa poniżej, prowadzą do strony: https://www.innow.pl. Ścieżki dostępu poszczególnych paneli to:

a) ścieżka 1: Kategorie produktów; https://innow.pl/sklep/

b) ścieżka 2: Oferta/indeks wyrobów; https://innow.pl/sklep/?orderby=alphabetical

c) ścieżka 3: Zamówienia; https://innow.pl/sklep/

d) ścieżka 4: Indeks wyrobów; https://innow.pl/sklep/?orderby=alphabetical

e) inne ścieżki, w tym: polecane, promocje, nowości, etc wiodące do https://innow.pl/sklep/

 1. Zgodnie z informacją prezentowaną na stronie, możliwość zakupu wyrobów gotowych „od ręki” istnieje bezpośrednio w salonie firmowym.
 2. Zamówienia na wyroby (zlecenia produkcyjne) można składać poprzez:

– witrynę internetową (“konto do realizacji zamówień”),

– pocztę elektroniczną na adres salon@innow.pl,

– faksem: (32) 25 26 756

– pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym).

 1. Zawartość witryny INNOW nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
 2. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, której warunki przekazywane są Nabywcy wraz z fakturą pro-forma.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena detaliczna danego produktu, potwierdzona przez przyjmującego zlecenie fakturą pro-forma. Kwoty podane na stronie internetowej oraz publikowane w cenniku pdf, ogólnie dostępnym na stronach INNOW, nie stanowią ceny w rozumieniu prawa.
 4. INNOW zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny w każdym etapie jego realizacji, w szczególności w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Dotyczy to także przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 5. W przypadku złożenia zamówienia poprzez “konto do realizacji zamówień”, e-mailem, faksem lub listownie, etc, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta w biurze sklepu lub od dostawcy (kuriera lub listonosza).
 6. Potwierdzeniem zawarcia umowy kupna/sprzedaży jest wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT.

 7. Zespół witryny INNOW dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w ramach witryny produktów były zgodne z rzeczywistością. Firma INNOW nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub ich zmianę. Ze względu na poglądowy charakter prezentowanych zdjęć, informujemy, że realizowane w zamówieniach przedmioty mogą różnić się od ich przedstawień wizualnych na stronie INNOW. Składając zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się z powyższym zapisem.
 8. Dla wyrobów prefabrykowanych, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (szczegóły w opisano w punkcie III.4).
 9. W produktach z Oferty specjalnej cena przekreślona oznacza najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed zmianą ceny regularnej.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie pełnych danych teleadresowych Zamawiającego wraz z numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia (nie realizuje się zamówień złożonych przez osoby/podmioty posługujące się niepełnymi danymi w tym np. numerem skrytki pocztowej, etc). Po weryfikacji, INNOW potwierdzi przyjęcie zamówienia fakturą pro-forma wysłaną pocztą elektroniczną do Zamawiającego. INNOW może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności i poprawności nie udało się potwierdzić. Odmowa realizacji może nastąpić również w innych przypadkach (np. w sytuacji braku dostępności podzespołów, części, materiałów, mocy przerobowych, etc). W związku z wymogami ustawowymi, konieczne jest także potwierdzenie przez Zamawiającego w zakresie udostępnienia swoich danych osobowych do realizacji zamówienia.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez INNOW jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu jest niemożliwe, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez INNOW zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa witryny INNOW dołoży wszelkich starań, aby, jeśli to jeszcze możliwe, przyjąć od Zamawiającego zmianę danych do dostawy.
 3. W uzasadnionych przypadkach INNOW zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 4. Przy zamówieniach na produkty nietypowe, które wymagają jednostkowego podejścia do produkcji, sprowadzenia pojedynczych komponentów, przestawienia linii produkcyjnej, etc specjalnie dla potrzeb tego zamówienia, INNOW może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości 50-100% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 70 dni od dnia wpłaty zaliczki, klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku, gdy klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 60 dni od wpłaty zaliczki, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz INNOW. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy INNOW wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 5. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru (przygotowanie towaru do wysyłki lub odbioru, w tym uruchomienie linii produkcyjnej pod zamówienie, wynosi 4-6 tygodni) oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta (zależnie od wybranego sposobu dostarczenia towaru, wynosi od 4 do 14 dni roboczych). Czas na wykonanie zamówienia waha się od kilku dni (np. wyposażenie łazienkowe, kozetki, sprzęt rehabilitacyjno-siłowy, etc) do 6-8 tygodni lub dłużej (stoły rehabilitacyjne, szafy lekarskie, podnośniki wannowe, etc). Terminy mogą ulec wydłużeniu sezonowo (okresy urlopowe, bądź związane z realizacją zakupów za środki refundowane).
 6. Warunki realizacji zamówień nietypowych, gabarytowych, etc są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 7. Zakup nie obejmuje kosztów transportu (transport nie jest przedmiotem obrotu). INNOW nie zapewnia dostawy zakupionych towarów, a odbiór towarów leży po stronie Klienta / Zamawiającego/ Kupującego (tkz. Odbiór własny).

7.1 Na wyraźne życzenie Klienta, INNOW dokonuje wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego przewoźnika, na koszt odbiorcy i na jego odpowiedzialność.

7.2 W konkretnych przypadkach klient samodzielnie zleca firmę spedycyjną, po uzgodnieniu terminu odbioru z INNOW.

7.3 Dochodzenie przez Klienta roszczeń z tytułu transportu nabytych towarów (dostawy, bądź zwrotu, o których mowa w punktach 7.1 i 7.2) jest możliwe tylko bezpośrednio u firmy przewozowej,

 1. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem. W szczególności, klient samodzielnie dokonuje odbioru (odbiór własny) lub samodzielnie zleca odbiór wybraną przez siebie firmą spedycyjną.
 2. Koszty doręczenia towaru obejmują także przygotowanie towaru do wysyłki, w tym: pakowanie, zabezpieczenie, nadanie, etc. Ryczałtowy koszt przygotowania i zabezpieczenia towaru zawiera się w kwocie opłaty za transport i wynosi 35% tej kwoty.

 3. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) oraz Wydanie Zewnętrzne są dołączane do przesyłki lub wysyłane pocztą. Zwrotu podpisanego Wydania Zewnętrznego oraz zgłoszenia ewentualnych błędów w danych zawartych w fakturze Vat należy dokonać w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania pod rygorem nieuwzględnienia ewentualnych reklamacji.
 4. Złożenie zamówienia niesie za sobą obowiązek zapłaty. Płatności za zakupy w INNOW należy dokonać w jeden z następujących sposobów:
  • Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku podajemy przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do realizacji. Numer rachunku zawarty jest też na fakturze pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek. Przelew-przedpłata jest podstawową formą płatności za towary zakupione poprzez sklep internetowy INNOW.
  • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem (opcja dostępna tylko dla stałych klientów).
  • Gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszym biurze handlowym w Katowicach
 1. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy (od złożonego zamówienia), na Kliencie ciąży obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez INNOW, fakturowanych jako wykonanie usługi, produkcja podzespołów na zlecenie, etc. Powyższe czynności obciążone są 23% podatkiem VAT.

III. Gwarancja i zwrot towaru

 1. Produkty oferowane w ramach witryny INNOW są fabrycznie nowe (produkowane na zamówienie), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  1.1 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian względem publikowanych informacji (zdjęcia i opisy wyrobów mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom i modyfikacjom).
 2. Przedsiębiorca, to znaczy Producent, Sprzedawca, etc., ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za jakość świadczenia. Producent odpowiada za wady produktu na zasadach określonych nie tylko w warunkach gwarancji, ale także szerzej w przepisach ogólnych.
 3. Produkty posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo, ogólne warunki realizacji gwarancji są określone w druku faktury oraz szczegółowo na dołączonych dokumentach (Karta Gwarancyjna). Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły muszą być wyraźnie wskazane.
 4. Dla przedmiotów prefabrykowanych w okresie 14 dni od dostarczenia, konsument ma prawo zwrotu oryginalnie zapakowanego i nieuszkodzonego towaru, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie (należy skorzystać z formularza będącego załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. lub napisać samodzielnie pismo o analogicznej treści, a następnie przekazać i dostarczyć dokument w oryginale, np. drogą pocztową). Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie nieużywany, nieuszkodzony, niezniszczony, odesłany w oryginalnym, bezpiecznym opakowaniu (oryginalnym lub jeśli tego wymaga bezpieczeństwo wyrobu w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym), z kompletną jego zawartością (urządzenie oraz wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.). Wyrób oraz akcesoria muszą być nieuszkodzone, nie mogą nosić śladów używania.

4.1 Jeśli zwrócony towar będzie uszkodzony lub będzie nosił ślady użytkowania, zwracający zostanie obciążony kosztami naprawy.

4.2 Towar musi zostać dostarczony do punktu sprzedaży na koszt nabywcy (Zamawiającego/ Kupującego). Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania, etc).

4.3 Uwaga: konsumentem zgodnie z kodeksem cywilnym jest tylko osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Przedmioty nieprefabrykowane są wyłączone z możliwości skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia. Tym samym nie przysługuje prawo zwrotu w trybie opisanym w punkcie III/4. Wyroby kupowane w INNOW są w większości nieprefabrykowane, czyli wykonywane na zamówienie. W razie wątpliwości klient ma prawo złożyć pisemne zapytanie (pismo, fax, e-mail) odnośnie potwierdzenia tego faktu.
 2. Do takiej przesyłki zwrotnej (opisanej III.3) należy dołączyć (oprócz pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy opisanego III.3) swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność (przez przelew na konto bankowe – prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku).
 3. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe (koszty transportu, zabezpieczeń, znakowania, etc), związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały. W przypadku uszkodzeń, zaginięcia i innych następstw wysyłki implikujących dodatkowe koszty, zostaną one potrącone od należności.
  7.1 Jako Sprzedający INNOW zwraca Konsumentowi cenę towaru oraz kwotę kosztu dostawy (najniższą z dostępnych).
  7.2 Kupujący pokrywa w całości koszt odesłania towaru do INNOW.
 4. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan towaru. Przyjęcie towaru jest równoznaczne z potwierdzeniem, że towar był wolny od wad.

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest prawidłowy stan higieniczny wyrobu.

9.1 Przyjmowane są jedynie wyroby lub części, które zostały prawidłowo zdezynfekowane i przesłane zostały do serwisu wraz z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzenia dezynfekcji (data, opis czynności, użyte środki, podpis wykonawcy).

9.2 Wyroby reklamowane lub przekazywane do usług posprzedażnych, przekazane w nieodpowiednim stanie higienicznym i bez poświadczenia dezynfekcji, są:

– odsyłane zwrotnie na koszt Reklamującego lub

– przekazywane do dezynfekcji na koszt Reklamującego (nie mniej niż 5% wartości nowego wyrobu lub więcej jeśli dezynfekcję przeprowadzać będzie wyspecjalizowana firma zewnętrzna).

 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
 2. W przypadku nie dopełnienia przez Nabywcę któregoś z powyższych warunków (opisanych w III.3), zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku sytuacji spornych istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podania pisemne w powyższych sprawach rozpatrywane są indywidualnie.
 4. INNOW świadczy także usługi pogwarancyjne, w związku ze sprzedanym towarem. W zakres tych usług wchodzi: sprzedaż części zamiennych, sprzedaż wyposażenia uzupełniającego, odpłatny serwis uszkodzonych wyrobów (punkt serwisowy zgodnie z informacją na Karcie Gwarancyjnej), w czasie gwarancji i po gwarancji (np. serwisowanie wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją,uszkodzeń mechanicznych, etc.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych zawarte są w “Polityce prywatności”

V. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem witryny INNOW jest firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą przy ul. Ustrońskiej 8, 40-763 Katowice, o numerze NIP: 634-288-22-71, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000651612, nazywaną w niniejszym regulaminie skrótowo INNOW.
 2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym.
 3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez INNOW oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację regulaminu. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między firmą INNOW a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach, właściwy dla siedziby INNOW.

Copyright © 2017 - 2024 INNOW. Realizacja MobileTry

Twój koszyk Produkt usunięty Cofnij
 • Brak produktów w koszyku.
Przejdź do paska narzędzi