Refundacje i dofinansowania

30 września 2017 0
shutterstock_159016388-1-600x402.jpg

1. Ze względu na istniejące uwarunkowania, zachęcamy do korzystania z udogodnień w nabywaniu urządzeń rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wszystkim osobom, których stan zdrowia wymaga zastosowania urządzeń rehabilitacyjnych i pomocniczych, przysługuje dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Odpowiednie wnioski wydawane są przez lekarzy (specjalistów bądź lekarzy rodzinnych). Szczegółowe dane można uzyskać bezpośrednio w naszym biurze handlowym, oddziałach NFZ, jednostkach służby zdrowia, a także u lekarzy.

2. Zakup artykułów nie podlegających refundacji ze środków NFZ można dofinansować z funduszu PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Dotyczy to również dofinansowania pozostałej po refundacji NFZ części kwoty należnej na zakup poszczególnych urządzeń z listy wyrobów refundowanych NFZ. Wysokość kwoty refundacji ustalana jest każdorazowo indywidualnie. decyzja należy do dysponenta funduszów, to znaczy do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej lub do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w zależności od miejsca zameldowania osób występujących o refundację.

Aby uzyskać decyzję o dofinansowaniu, należy dostarczyć do jednej z wymienionych jednostek, następujące dokumenty:

  • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ (tylko w przypadku wyrobów refundowanych przez NFZ),
  • fakturę pro forma (kosztorys) na potrzebny sprzęt, która musi zawierać informację o cenie, a w przypadku przedmiotów refundowanych częściowo przez NFZ, także o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ,
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

Wysokości udziału środków pochodzących z refundacji, dla poszczególnych kategorii wyrobów:

  • dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ wynosi do 150% kwoty limitu,
  • dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia 60% wartości sprzętu,
  • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych, czyli środki na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (w tym także na prace budowlane). Dofinansowanie to wynosi do 80% wartości sprzętu lub robót budowlanych,
  • dofinansowanie wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym w wysokości 99% wartości zakupu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom korzystne warunki zakupu i ułatwić uzyskanie dofinansowania z możliwych źródeł.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *


Copyright © 2017 - 2024 INNOW. Realizacja MobileTry

Twój koszyk Produkt usunięty Cofnij
  • Brak produktów w koszyku.
Przejdź do paska narzędzi